BiH

Širom BiH obilježen Dan ružičastih majica, Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja

Dan ružičastih majica, Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja obilježen je u 34 škole u BiH i online prostoru. World Vision BiH je obilježavanje Dana ružičastih majica organizirao pod sloganom “Ne budi sila iza profila 2.0/Don't be mean behind the screen 2.0”, ukazujući tako na porast vršnjačkog nasilja i pritiska u online sferi, koje ostavlja duboke posljedice na mentalno zdravlje djece.

U 34 škole širom BiH su održane kreativne i edukativne radionice u kojima je učestvovalo više od 5000 učenika, dok su u online sferi organizirane Pričaonice u kojima su priliku za učešće imala djeca iz cijele zemlje.

Online Pričaonica je organizirana u saradnji sa Plavim telefonom, Pokretom mladih „Vrijedni Pažnje“ i Odborom djece i mladih projekta „Povezivanje tačaka“ koji finansira Evropska unija u BiH. Kroz brojne ankete i fokus grupe sa djecom, kao i dječijeg istraživanja koje provode učesnici projekta „Povezivanje tačaka“, World Vision svjedoči povećanju broja djece koja su bila izložena online nasilju.

„U toku 2021. godine broj razgovora na temu sajbernasilja je bio 7 puta veći u odnosu na period prije pandemije. Takođe, u toku prošle godine Plavi telefon je zaprimio ukupno 32 prijave sumnji na nasilje nad djecom od čega se 28 % odnosi na sajbernasilje, a u period dok prije pandemije nismo imali nijednu prijavu” izjavila je Maja Kovačević, koordinatorica rada Plavog telefona, savjetodavne linije za djecu.

Djeca koja su preživjela nasilje izjavljuju da su posljedice brojne, počevši od pojačane anksioznosti i strepnje, na koncu vodeći ka depresivnim poremećajima i dugoročnim problemima sa mentalnim zdravljem. Stoga su online Pričaonice bile sigurno mjesto gdje su djeca mogla otvoreno razgovarati i potražiti savjet i pomoć psihologa.

„Cilj nam je djecu potaći na slobodnije izražavanje mišljenja, posebno o pitanjima koja se odnose na nepoštivanje njihovih prava uključujući i negativne društvene pojave poput vršnjačkog nasilja i njegovog uticanja na njihovo mentalno zdravlje. U tom kontekstu kroz projekat Povezivanje tačaka radimo na povezivanju djece sa donosiocima odluka kako bi zajednički pronašli najbolja rješenja koja će voditi ka unapređenju dječijih prava.“ Nela Hukić, menadžerica projekta.

Zaključci i preporuke sa online pričaonice će u narednom periodu članovi/ce Odbora djece i mladih projekta Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava, komunicirati sa Vijećem za djecu i ostalim donosiocima odluka s ciljem pripreme zagovaračkih inicijativa koje će zajedno realizovati, a koje se tiču unapređenje prava djece.

Na vrh