Vijesti

Sindikat visokog obrazovanja TK: KO JE ODGOVORAN ZA STANJE NA UNIVERZITETU U TUZLI?

Nakon otvorenog pisma Sindikata visokog obrazovanja TK (Broj 29/11-2/18 od 29.11.2018. godine), iz medija smo saznali da je održan sastanak, nakon kojeg su date izjave od predstavnika Vlade TK i Univerziteta u Tuzli da „nije upitna isplata plaća za mjesece novembar i decembar tekuće godine, kao i ubuduće“. Ovim putem radnici Univerziteta u Tuzli okupljeni u Sindikat visokog obrazovanja TK, žele da se zahvale imenovanim što su tako brzo (jednim sastankom) riješili problem isplata plaća, a posebno nas raduje najavljeno povećanje plaća od 6,5% i time izjednačavanje sa ostalim budžetskim korisnicima iz oblasti obrazovanja.

Međutim, zabrinuti za opstojnost Univerziteta u Tuzli, Sindikat ovim putem otvoreno pita predstavnike Vlade TK i rektoricu, da li je ovo samo ”gašenje požara”, novčanom intervencijom iz samo Vama znanih raspoloživih budžetskih rezervi? Ovim putem Vas također pitamo, da li ste utvrdili:

  • uzroke smanjenja interesa svršenih srednjoškolaca za upis na Univerzitet u Tuzli,
  • razloge pada vlastitih prihoda na Univerzitetu u Tuzli,
  • na što su se trošila sredstva iz vlastitih prihoda i mjere za finansijski oporavak Univerziteta u Tuzli,
  • odgovornost rektora, direktora za ekonomske poslove i generalnog sekretara za stanje na Univerzitetu u Tuzli,
  • iznose neevidentiranih obaveza Univerziteta u Tuzli po raznim osnovama, jer je po nekim informacijama riječ o milionskim iznosima, a za mnoge od ovih obaveza vode se sudski sporovi,
  • koliki su novčani gubici Univerziteta u Tuzli po osnovu izgubljenih sudskih sporova i ko su odgovorne osobe, odnosno zbog čijih propusta u radu je došlo do sporova pred nadležnim organima,
  • zašto i po kom osnovu se ne dopušta angažman i napredovanje, kako u službama po sistematizaciji radnih mjesta, tako i u nastavi, vlastitom kadru odnosno uposlenicima iz reda administrativno-tehničkog osoblja koji su stekli diplome i zvanja,
  • zašto su tokom 2018. godine raspisivani konkursi za prijem u radni odnos novog osoblja ukoliko je analizom utvrđen trend pada vlastitih prihoda, a imajući u vidu da se niti jedno zaposlenje ne može izvršiti bez saglasnosti Vlade, (tj. zašto je Vlada dala saglasnost na nova uposlenja ako budžetom nisu predviđena sredstva za plaće),
  • šta je sa implementacijom projekta rekonstrukcije i opremanja jedne zgrade u kampusu Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Turskom razvojnom agencijom TIKA, jer se Vlada TK prošle godine javno hvalila i medijski objavila, da je u budžetu predvidjela oko 540 hiljada KM za ovu namjenu?

 

Ovo je samo dio gorućih pitanja na koja Sindikat visokog obrazovanja TK traži odgovore. Nezaobilazna pitanja su: Da li rektorica smatra da joj (nam) zbog „briljantnog stanja“ na Univerzitetu u Tuzli ne trebaju prorektori? Postoji li strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za narednih par godina i ima li rektorica bilo kakav akcioni plan za prevazilaženje po nama očajnog stanja na Univerzitetu u Tuzli? Zašto Vlada TK ne izvrši kontrolu finansijskog stanja i poslovanja na Univerzitetu u Tuzli?

Koristimo priliku da podsjetimo rektoricu da je osnovni zadatak Sindikata vođenje brige o zaposlenicima i njihovim plaćama i uslovima rada kod poslodavca. Na naše otvoreno pismo od 29.11.2018. godine, niti jedna od prozvanih strana nije odgovorila ni na jedno postavljeno pitanje. Time se stekao dojam zataškavanja i „skrivanja pod tepih“ stvarnog stanja, što je apsolutno neprihvatljivo članovima SVOTK, te ćemo ustrajati u borbi za uvođenje normi odgovornog ponašanja i odnosa prema javnoj ustanovi koja je opšte dobro svih građana.

 

Predsjednik  SVOTK                                                                                                                                                              

                       Dr sc. Samir Nurić, red.prof.


Komentari
Na vrh