Tuzlanski kanton

Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH prepoznao zalaganje Vlade TK

U okviru Izvještajne sjednice Skupštine Sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH, koja je danas održana u Sarajevu, Vladi Tuzlanskog kantona i premijeru Kantona Irfanu Halilagiću uručeno je priznanje za posebne zasluge i iskazan doprinos, podršku i saradnju u radu i ostvarivanju sindikalnih ciljeva. U ime premijera Halialgića, Zlatnu plaketu, kao najviše priznanje sindikata, preuzela je ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Nataša Marošević, a priznanje je uručio predsjednik SUFBiH mr. Samir Kurtović.

„Današnja sjednica i svečano uručenje priznanja i zahvalnica predstavlja ne samo priliku za obilježavanje postignutih uspjeha, već i da iskažemo iskrenu zahvalnost i prepoznamo sve one koji su predani radu na unaprjeđenju radnih uvjeta i prava zaposlenika. Posebno bih istaknula zahvalnost Vlade Tuzlanskog kantona za kontinuirani dijalog i saradnju sa sindikatima. Prepoznajući važnost partnerstva i konstruktivnog odnosa s sindikatima, Vlada Tuzlanskog kantona pokazuje svoju posvećenost unaprjeđenju radno-pravnog statusa uposlenika, kao i zaštiti i dodatnom unaprjeđenju njihovih prava.

Ova otvorena i inkluzivna politika predstavlja temelj za izgradnju pravednijeg i efikasnijeg javnog sektora, te doprinosi boljem radnom okruženju i kvaliteti života svih zaposlenika“, kazala je ministrica Marošević u svom obraćanju prisutnima, te akcentirala da Vlada Tuzlanskog kantona kontinuirano, godinama unazad, u saradnji sa svim sindikatima radi na poboljšanju svih prava iz radnog odnosa, te istaknula važnost nastavka ovog konstruktivnog dijaloga i saradnje.

Na kraju obraćanja ministrica se zahvalila za priznanje koje je danas uručeno.

„Drago nam je da je i Sindikat prepoznao naš trud i angažman koji su temelj na kojem gradimo bolju budućnost za sve nas“, zaključila je Marošević.

Na vrh