Aktuelno

Sindikalci zahtijevaju od Vlade TK da izvrši kontrolu finansijskog stanja i poslovanja na Univerzitetu u Tuzli

Sindikat visokog obrazovanja TK obavještava Vladu TK, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, kao i Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, da su zaposlenici Univerziteta u Tuzli zaprepašteni sa informacijom iz akta broj 09-6478/18 od 15.11.2018. godine u kojem rektorica Univerziteta u Tuzli dovodi u pitanje isplatu plata i naknada zaposlenika za novembar i decembar tekuće godine. Još više šokira odgovor resornog ministarstva u aktu broj 10/1-14-28195/18, iz kojeg bi se moglo zaključiti, (a što je neviđena sramota) da u resornom ministarstvu ne znaju, pa stoga traže, citiramo „broj upisanih u odnosu na planirani broj studenta po studijskim programima, broj linija nastave po studijskim programima i broj studenata po linijama, broj odsjeka/usmjerenja po fakultetima i broj studenata po usmjerenjima, broj grupa za vježbe po studijskim programima i broj studenata po grupi, … „.

Podsjećamo da Vlada TK daje saglasnost na upisnu politiku odnosno upis studenata, da je organizovanje nastave i opterećenje u nastavi definisano Standardima i normativima visokog obrazovanja, a koje također donosi Vlada TK. Zar rektorica, Vlada TK i resorno ministarstvo, ne znaju i tek koncem novembra dolaze do spoznaje da je evidentan pad broja studenata i ostvarenih vlastitih prihoda na Univerzitetu u Tuzli po tom osnovu?

Podsjećamo, Vlada TK imenuje 5 od 9 članova, uključujući i predsjednika, u Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, a čija je nadležnost da utvrđuju planove finansiranja i razvoja, zatim da usmjeravaju, kontrolišu i ocjenjuju rad rektorice u domenu finansijskog poslovanja, kao i rad direktora za ekonomske poslove i drugih lica koje imenuju, te da odgovaraju osnivaču za rezultate rada visokoškolske ustanove. Da li ovo znači da lica koja su imenovana od strane Vlade TK u Upravni odbor Univerziteta u Tuzli ne rade poslove iz svoje nadležnosti?

Sindikat visokog obrazovanja TK također pita, koji su efekti uvođenja pozicije direktora za ekonomske poslove u sistematizaciju radnih mjesta na Univerzitetu u Tuzli? Zar da nakon imenovanja direktora za ekonomske poslove, umjesto sređenog finansijskog stanja, mi imamo negativnu finansijsku sliku na Univerzitetu u Tuzli ? Šta je imenovani radio dvije godine na Univerzitetu u Tuzli?

 

Zbog svega navedenog, zahtijevamo od Vlade TK da izvrši kontrolu finansijskog stanja i poslovanja na  Univerzitetu u Tuzli, te da se utvrdi činjenično stanje o prihodima, a još bitnije, o rashodima i na šta su utrošena novčana sredstva. Zbog čijih propusta i koliko je Univerzitet u Tuzli izgubio sudskih sporova, te kako se to odrazilo na finansijsko stanje? Neosporno je da rektorica provodi više vremena na službenim putovanjima nego li na poslovima za koje je plaćena, dok je Univerzitet u Tuzli već više od godinu dana bez prorektora. Izgleda da su rezultati njenih i putovanja njoj podobnih, samo manji broj upisanih studenata i manjak u vlastitim prihodima Univerziteta u Tuzli.

 

Radnici Univerziteta u Tuzli okupljeni u Sindikat visokog obrazovanja TK neće dopustiti daljnji trend urušavanja naše institucije za šta je najvećim dijelom odgovorna vladajuća politička garnitura!

 

Predsjednik  SVOTK                       

Dr sc. Samir Nurić, red.prof.                                                            

Na vrh