Aktuelno

Šemso Berbić uvjetno osuđen na jednu godinu

Općinski sud Tuzla je po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona donio osuđujuću prvostepenu i nepravosnažnu presudu za bivšeg direktora Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Šemsu Berbića (62) iz Tuzle i izrekao mu uvjetnu osudu kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine sa rokom provjere od dvije godine, odnosno koja se neće izvršiti ukoliko optuženi ne počini novo krivično djelo u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti presude.

 

Također, u presudi  je navedeno da se Berbiću izriče mjera zabrane obavljanja dužnosti rukovodioca  u organima uprave, stručnim službama i javnim ustanovama u periodu od 5 godina od dana pravosnažnosti odluke.

 

Podsjećamo, Berbić se optužnicom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona tereti za krivično djelo nesavjestan rad u službi.

 

U optužnici je navedeno da je Berbić, dok je obavljao funkciju direktora u Službi, u periodu od 2006. do 2013. godine, postupao suprotno odredbama Zakona o budžetima u FBiH, odredbama Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor i uputstvima federalnog ministra finansija o izvršenju budžeta.  Tako je propustio ili nije naložio zaposlenim u Službi da poduzmu sve potrebne pravne radnje u cilju naplate spornih potraživanja koje je Služba imala u odnosu na svoje korisnike te u većem broju slučajeva  nije izvršen povrat sredstava Službi od korisnika usluga koji su stekli pravo i stupili u penziju i osoba koje su stupile u radni odnos a i dalje su koristili novčane naknade za nezaposlene.

 

Radi nesavjesnog postupanja u službi nastupila je zastara takvih potraživanja i time prouzrokovana šteta za vanbudžetski fond Službe u iznosu od oko 111.000 KM.

Na vrh