BiH

Semir Efendić: Postoje objektivne kočnice u samom Ustavu za imenovanje Vlade FBiH

Semir Efendić, predsjednik Stranke za BiH gostujući na BHT govorio je i o temi uspostave Vlade FBiH.

„Mi imamo situaciju da taj spoj etničkog i građanskog ne funkcioniše baš najbolje. Kada imamo taj etnički princip onda je besmisleno što je glasalo milion građana., jer sipadne nevažno kako su glasali, već ovisimo o izboru u skupštinama. Predugo traje ovaj proces i smatram da je besmisleno da skupštine kantona biraju delegate u Dom naroda. Bilo bi dobro da se sistem promijeni“, kazao je Efendić.

 

On je kazao da smatra da će još trajati Vlada FBiH koja je izabrana 2014. Godine.

„Šansa da bude formirana nova Vlada je veća nego 2018., kada uopće i nije formirana, a evo smo u 2023. godini. Postoje objektivne kočnice u samom Ustavu i zakonu koje definiraju način izbora Vlade FBiH. Bilo bi dobro da se formira, ali isto tako da se utvrdi da li je za Vladu FBiH važnija parlamentarna većina u Predstavničkom domu ili taj raspored u Domu naroda. Činjenica je da rukovodstvo Federacije nije ničim obavezano da da svoju podršku, već je to stvar volje“, istakao je Efendić.
Predsjednik SBiH govorio je i o četiri moguća scenarija.

„Bilo bi dobro, obzirom da je u najvećoj mjeri ovo posljedica djelovanja visokog predstavnika u izbornoj noći, da on taj posao završi i da bolje definira stvari na način da ne može rukovodstvo da bez razloga ne da podršku ili da donese odluku da se radi kao na državnom nivou. Pitanje je različitih uloga domova naroda u državi i na nivou FBiH“, istakao je Efendić.

Kada je riječ o funkcioniranju Vijeća ministara BiH kaže da nije siguran da se u hodu mogu riješiti stvari.

„Treba pronaći jednu sredinu od nastojanja da se zajednički radi do onih koji rade na razgradnji države. Nije prošlo 100 dana, pa da sačekamo. Mi nismo željeli učestvovati u toj vlasti, ali bojim se da su svi ostali na svojim početnim pozicijama i veliki je problem što SNSD ima kontrolu kod donošenja odluka u Parlamentu BiH“, dodao je Efendić.

Na vrh