Business

Seminar u Privrednoj komori – „(R)evolucija lanca snabdijevanja“, 7.9.

Kantonalna privredna komora Tuzla u saradnji sa GS1 Bosne i Hercegovine, organizuje besplatan seminar „(R)evolucija lanca snabdijevanja“ koji će biti održan u srijedu 7. septembra 2022. godine u 10,oo sati, u zgradi Kantonalne privredne komoe Tuzla, Trg slobode bb, Tuzla velika sala (III sprat).

U cilju edukacije privrednika o stvaranju efikasnijeg lanca snabdijevanja robe široke potrošnje na domaćem i inostranom tržištu, te ostvarivanja ušteda u poslovanju za proizvođača, distributera i trgovca u Federaciji BiH, organizuje se besplatan jednodnevni seminar za članove menadžmenta, voditelje logistike, voditelje nabavke i prodaje.

Cilj seminara: Upoznati učesnike sa razumjevanjem i značajem jedinstvene identifikacije proizvoda koja predstavlja temelj i nezaobilazan osnov za efikasnu logistiku, nabavku, manipulaciju zalihama i na kraju prodaju proizvoda. Upoznati učesnike seminara sa značajem logističke naljepnice kao nezaobilaznog standarda prilikom izvoza, a sve većom zastupljenosti i na bh tržištu. Upoznati učesnike seminara sa pojmom matičnih podataka o proizvodu i zahtjevima za elektronsku razmjenu podataka.

Danas je nemoguće zamisliti efikasan lanac snabdijevanja bez kvalitetnih informacija, odnosno bez kvalitetnog i tačnog protoka informacija. Lanac snabdijevanja nije samo protok roba kako se to tradicionalno doživljavalo već protok roba, usluga i informacija. Da bi lanac bio efikasan on mora biti integriran, koordiniran, optimiziran kao cjelina. Na taj način snižavamo troškove i postajemo konkurentniji na tržištu. Danas se sve zasniva na identifikaciji, prikupljanju i dijeljenju informacija bilo da se radi o proizvodu, logističkoj jedinici ili dokumentaciji.

Upravo ovi elementi čine srž i osnov postojanja GS1 kao međunarodne organizacije za standardizaciju koja posluje u preko 150 zemalja u svijetu i čije standarde koristi više od 2 miliona kompanija u svijetu, a u Bosni i Hercegovini posluje sa preko 1.800 članica. Bez definisanih i usvojenih standarda za sve sudionike u lancu snabdijevanja nema ni ušteda. Zato ćemo na ovom jednodnevnom seminaru imati priliku svi surađivati, upoznati se sa standardima koje koristemo, koje ne koristimo a trebamo početi koristiti, jer će nam isti biti nametnuti prilikom izvoza ili prilikom dolaska discounter-a na naše tržište, te pronaći najoptimalnije rješenje za sve. Na licu mjesta ćemo izvršiti verifikaciju kvaliteta barkodova na određenim proizvodima sa tržišta i dati preporuke za poslovanje sa međunarodnim trgovačkim lancima.

 

Predavači:
1. Adi Turković, direktor GS1 Bosne i Hercegovine
2. Nevena Kravec-Stevanović, Rukovodilac finansija i marketinga u GS1 Bosne i Hercegovine
3. Haris Porutković, Stručni saradnik na tehničkim poslovima GS1 Bosne i Hercegovine

 

Osnovne informacije:

Učešće na seminaru je besplatno, a prijavu učešća potrebno je izvršiti na e-mail edina@kpktz.ba


Komentari
Na vrh