BiH

Sebiji Izetbegović poništeno akademsko zvanje magistra medicinskih nauka

Senat Univerziteta u Sarajevu danas je održao vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana diploma generalne direktorice KCUS-a i profesorice Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Sebije Izetbegović.

Senat je danas razmatrao analizu komisije koju je predvodio Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu. Kako je potvrdio nakon sjednice rektor UNSA Rifat Škrijelj, Komisija je uputila zvaničan prijedlog Senatu da se poništi diploma direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 

Od 41 prisutnog, za ovu odluku je glasalo 30 članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest.

 

– Senat UNSA je razmatrajući analizu Komisije u predmetu provjere isprave vezane za postdiplomske studije prof.dr. Sebije Izetbegović od 23. februrara na 34. vanrednoj sjednici održanoj danas usvojio analizu komisije.

Zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojom se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi.

Zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis. Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija – saopćio je Škrijelj.

Kazao je da odluka stupa na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

 

Na vrh