BiH

Schmidt obrisao ‘druga pitanja’: Ograničeno ‘povlačenje’ vitalnog nacionalnog interesa

Visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt donio je odluku o izmjenama Izbornog zakona i Ustava Federacije BiH, a prema onome što je do sada vidljivo jeste da je nametanjem ovih amandmana ograničio pitanja u vezi s vitalnim nacionalnim ineteresom.

Naime, nametnutim amandmanom CXVI se kaže:

„U članku IV.A.17a tekst iza riječi: “sustav javnog informiranja”, a koji glasi: “i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda”, briše se“.

Upravo ‘druga pitanja’ godinama su služila, prije svih HDZ-u za blokiranje zakona u Parlamentu FBiH koji njima ne idu u prilog, a eklatanatan primjer toga su kladionice.

Tako je sada vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda definirani na slijedeći način:
– ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti;
– identitet jednog konstitutivnog naroda;
– ustavni amandmani;
– organizacija organa javne vlasti;
– jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;
– obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno nasljeđe;
– teritorijalna organizacija;
– sistem javnog informisanja

Komentari
Na vrh