Savremeno-umjetnička škola dobila prve učenike

15.04.2021. 


Srednja “Savremeno-umjetnička škola” Tuzla – Realizovan prijemni ispit i upis učenika u predroku

Nakon više od dvije godine kontinuiranog i sistematskog rada na osnivanju Srednje “Savremeno-umjetničke škole” Tuzla i nakon ispunjenja svih zakonskih procedura realizovanih krajem 2020. godine u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, nedavno je realizovan prijemni ispit za upis učenika/učenica u martovskom predroku školske 2021/22. godine.

 

Nakon dvodnevnog prijemnog ispita koncipiranog kao dvodnevna nastava uz pedagoški rad sa roditeljima, Komisija za realizaciju prijemnog ispita donijela je odluku o ispunjenju kriterija za upis 13 učenika u prvi razred školske 2021/22. godina za savremena zanimanja “Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije” i “Omladinski lider”. 

 

U prvi razred Srednje “Savremeno-umjetničke škole” Tuzla upisani su: Anić Reina, Anić Daina, Atlić Adi, Avdičević Zijad, Bratovčić Asja, Ćosić Emina, Mešanović Lejla Lamija, Miščević Sara, Pejić Lorena, Pirić Tarik, Stolica Dalal Dea, Stuhli Iris i Vantić Emma. 

 

Podsjećamo da je škola osnovana na osnovu Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, o saglasnosti za osnivanje, broj: 10/1-34-22788-1/20 od 28.7.2020. godine; upisa u Registar poslovnih subjekata Općinskog suda u Tuzli broj: 032-0-Reg-20-001291, od 12.10.2020. godine; Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke o davanju saglasnosti za realizaciju nastavnog plana i programa broj: 10/1-34-037100-2/20 od 6.11.2020. godine i Rješenja Ministarstva obrazovanja i nauke, broj: 10/1-34-037100-5/20.od 15.12.2020., o upisu Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole” Tuzla u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona i ispunjenosti uslova za rad, nakon čega škola ima pravo upisa učenika i izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona.

 

Sljedeći prijemni rok je u junu 2021. godine, a svi koji su zainteresovani za upis škole, mogu se najaviti na informativne razgovore koji se realizuju tokom aprila i maja 2021.godine uz prethodni dogovor termina na 061 36 56 00.

 

Školu je moguće upisati u statusu učenika/učenice redovnog i paralelnog obrazovanja. Nastavni plan i program je odobren od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i koncipiran je u korelaciji općeobrazovnih predmeta gimnazijskog nivoa i stručno-umjetničkih predmeta koji su inovacija i autorsko djelo osnivača škole.

 

Sa završenom Savremeno-umjetničkom školom i stečenim kompetencijama za XXI stoljeće, učenici imaju mogućnost nastavka daljeg obrazovanja na svim fakultetima ili akademija u regiji i primjenu znanja u svim budućim profesijama.

 

Dobrodošli u školu kreativne (samo)spoznaje.

www.sus.edu.baBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!