Aktuelno

Savez Samostalnih Sindikata BiH protiv “ELITNIH” sindikata

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

Ovom prilikom želimo da čestitamo kolegama iz Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, na potpisanom Kolektivnom ugovoru za oblast zdravstva na području Tuzlanskog kantona i da pohvalimo njihove napore na očuvanju stabilnosti čitavog zdravstvenoig sistema na našem kantonu. Razumnim zahtjevima u pregovorima sa Vladom Tuzlanskog kantona uspjeli su da značajno podignu standard svih zaposlenih u svojoj oblasti pri tome ne umanjujući ni jedno od prava građana na usluge, lijekove i ostala prava iz domena zdravstva.

 

Čestitamo i Vladi Tuzlanskog kantona koja je pokazala da se racionalnim mjerama u korištenju sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja, koji radnici penzioneri i građani finansiraju svojim sredstvima, može postići i bolji standard zaposlenih u ovoj oblasti ali i bolji pristup pružanja zdravstvenih usluga,besplatni lijekovi,markice za ugrožene kategorije i druge usluge u javnim zdravstvenim ustanovama.

 

Kolegama iz Strukovnog sindikata ljekara i stomatologa Tuzlanskog kantona, koji oni sami smatraju „Elitnim“, želimo poručiti da se vrate u zakonsko djelovanje sindikata i prestanu zaposlene u svojoj oblasti smatrati “Masom zaposlenih“, jer se ovo očito ne odnosi samo na zaposlene u oblasti zdravstva, nego na više od 90 hiljada radnika na našem kantonu koji nisu njihove struke. Kolege zaboravljaju da ta „Masa zaposlenih“ na našem kantonu, iz svojih plaća kroz uplatu doprinosa za zdravstvo zajedno sa penzionerima i građanima, finansiraju i njihove plaće. Još im želimo poručiti da je sindikat tekovina radničke klase a ne „ELITA“ i da se vrate na prvi postulat o sindikalnom djelovanju koji kaže: Sindikat djelovanje zasniva na međusobnoj solidarnosti, ili da promijene riječ „Sindikat“ u nazivu njihovog udruženja.

 

Nadamo se, a to smatramo i vjerujemo da su najveći broj ljekara osobe visoko moralnih kvaliteta i osobe sa istančanom osjetljivošću prema drugima i da  stav koji je iznesen u nedavnom saopštenju njihovih kolega ne predstavlja i njihov stav. Radnici a ovdje i ljekare smatramo radnicima svojim su sredstvima koja se naplaćuju kroz raaznorazne poreze i doprinose omogućili i njihovo školovanje i obrazovanje.

 

Neprimjereno je, da da se radnici u bilo kojoj oblasti ako nisu vaše struke nazivaju “Masom zaposlenih“ jer su to građani i radnici koji pune Budžet ovog kantona i ove zemlje i finansiraju  obrazovne i zdravstvene ustanove.

 

 

PREDSJEDNIK

 

                                                                          SSS BiH Kantonalni odbor TK

 

 Šahović    Fahrudin


Na vrh