Tuzlanski kanton

Sastanak rukovodioca kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija sa predstavnicima Agencije za državnu službu FBiH

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona kao koordinator organizovalo je danas zajednički sastanak predstavnika Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnih organa državne službe TK. Agencija za državnu službu u sklopu obaveza koje su proistekle o poduzimanju mjera i aktivnosti države Bosne i Hercegovine na punopravnom članstvu u Evropskoj uniji ima obavezu da zajedno sa kantonalnim organima državne službe u FBiH pripremi sve obaveze i odgovornosti koje se tiču reforme javne uprave.

Prema riječima resorne ministrice Nataše Marošević riječ je o razmjeni informacija o aktivnostima koje su započete nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila dokument Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BIH i Model sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.

Naglasivši da Ministarstvo pravosuđa i uprave TK ima odličnu saradnju sa Agencijom za državnu službu FBiH, a ona je u posljednje vrijeme i dodatno intenzivirana, ministrica Marošević je kazala da je ovo prilika da se predstavnici kantonalnih organa državne službe upoznaju o stepenu i dostignuću u kojoj se fazi nalazimo kada je u pitanju reforma javne uprave odn. državne službe.

„U kontekstu svog djelovanja i nadležnosti Agencija za državnu službu u FBiH“, kazao je direktor Refik Begić, „donijela je okvir politika za upravljanje ljudskim resursima jer smatramo da mi imamo dovoljno kompetentnih ljudi u BiH koji mogu odgovoriti na sve izazove  koji se nalaze pred nama. A današnji sastanak je prilika da prezentujemo mogućnosti kako i na koji način svi organi državne službe u FBiH mogu i trebaju biti uključeni u ove reformske procese.“

„Naša osnovne zadaće“, pojašnjava direktor Begić, „a vrlo su ambiciozno  postavljene pred državu Bosnu i Hercegovinu, jesu da jedanaest zakona o državnoj službi u Bosni i Hercegovini trebamo uskladiti u što kraćem roku, prema preporukama i zahtjevima posebne grupe za reformu javne uprave. To bi se trebalo desiti u prvom kvartalu naredne godine. Znači 11 zakona o državnoj službi koje BiH ima a to je 7 kantonalnih, dva entitetska, državni zakon i zakon u Brčko Distriktu. Sve te zakone mi smo u obavezi da uskladimo i prije usvajanja predočimo Evropskoj komisiji kako bi bili u skladu sa SIGMA preporukama.

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) je zajednička inicijativa OECD-a i Europske unije stvorena 1992. godine kako bi se osigurala potpora državama kandidatima u poboljšanju nacionalnih sistema upravljanja.

U skladu sa preporukama Evropske komisije i preporukama SIGMA-e, Agencija za državnu službu FBiH predstavlja pravni okvir u kojem bi trebalo da se, prije svega, radi na jačanju profesionalizma, transparentnosti i meritornosti kada je u pitanju rad državne službe, rečeno je ovom prilikom.

 

Na vrh