Aktuelno

Saradnja Pravnog fakulteta Tuzla i tri pravosudne institucije u TK

Sporazum o saradnji potpisali su danas predstavnici Pravnog fakulteta u Tuzli, Kantonalnog pravobranilaštva i općinskih sudova u Banovićima i Lukavcu.

Cilj je omogućiti studentima sticanje praktičnih vještina i profesionalne odgovornosti kroz sistem vladavine prava i etičkih standarda pravne prakse. Sporazum predstavlja nastavak uspješne saradnje u domenu koji je i intencija međunarodne zajednice da praktični rad, u ovom slučaju studenata prava treće i četvrte godine, bude što više zastupljen u nastavi.

– Naravno da je to izazov i za sudije da u saradnji s mladim ljudima, studentima pravnog fakulteta iznesu svoja iskustva, da pomognu mladima u razmjeni mišljenja, da shvate pravne institute, da im pomognu u organizaciji i demonstraciji suđenja i naravno da ih pozovemo na prava suđenja koja se odvijaju iz svih oblasti, građanske, krivične oblasti – izjavio je predsjednik Općinskog suda u Lukavcu Enes Halilović.

Prema njegovim riječima, saradnja ovog suda a Pravnim fakultetom u Tuzli počela je još u vrijeme njegovog osnivanja, dok Kantonalno pravobranilaštvo u Tuzli ovakav vid prakse za studente prava primjenjuje posljednjih blizu osam godina.

Kantonalna pravobraniteljica u Tuzli Fatima Alihodžić je izjavila da su uvijek spremni za saradnju sa studentima, te da je vrlo pohvalno što studenti izražavaju izuzetan interes za takav vid daljnjeg usavršavanja.

– Ovo je novi način rada, ne samo da studenti slušaju nego na određeni način uz pomoć supervizije istaknutih sudija, učestvuju u meritumu prilikom donošenja tih odluka u sudu. Tako se uključuju i upoznaju s načinom rada i donošenja odluka i to je novina i kvalitet koji stiču naši studenti prilikom obavljanja prakse na ovim i drugim pravosudnim institucijama – izjavio je dekan Pravnog fakulteta u Tuzli Izudin Hasanović.

Ističe da vid saradnje obuhvaćen potpisanim sporazumom o saradnji s općinskim sudovima u Banovićima i Lukavcu te Kantonalnim pravobranilaštom u Tuzli, bit će uspostavljen odnosno nastavljen i sa ostalim pravosudnim institucijama.

Na vrh