Tuzlanski kanton

Saradnja institucija TK u borbi protiv korupcije

U Tuzli je jučer, u organizaciji Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, uz podršku Misije OSCE-a u BIH, održan  sastanak na temu „Provedba Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021-2024“.

 

Cilj navedenog sastanka je bila prezentacija i diskusija o provedbi Strategije i ključnih mjera iz Akcionog plana sa posebnim akcentom na izradu pojedinačnih Akcionih planova organa i institucija Tuzlanskog kantona. O značaju ovog procesa kao i podršci Vlade Tuzlanskog kantona ovom procesu govorila je ministrica pravosuđa i uprave TK  Senada Dizdarević, dok je o procesu izrade Strategije, te o identifikovanim rizicima govorio član Tima za prevenciju korupcije Senad Ovčina. Na sastanku je prezentiran Plan borbe protiv korupcije Ministarstva finansija sa akcionim planom za provođenje strategije, kao primjer koji bi trebao olakšati izradu planova ostalih organa uprave i institucija Tuzlanskog kantona, koji imaju obavezu kreirati ovaj dokument. Sastanak je bio prilika i za prezentaciju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih    dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, o čemu je govorio Melvil Ramić, sekretar Ureda za borbu protiv korupcije po ovlaštenju.

Predstavnica OSCE-a Dragica Karadžin je naglasila da veoma važnu kariku za uspjeh u ovom procesu predstavlja razvijen mehanizam koordinacije između Tima za prevenciju korupcije i predstavnika institucija, kao i uključivanje cijelog društva u ovaj proces.

 

Na vrh