Aktuelno

Saopštenje Komisije za ljudska prava i slobode povodom naplate komunalne naknade građanima Tuzle

Predsjednik Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla Mirnes Ajanović obavještava javnost da je dostavljen odgovor po zahtjevu Komisije upućen Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK, u vezi izjašnjenja da li shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima TK postoji obaveza plaćanja komunalne naknade. U odgovoru Ministarstva je navedeno, citiramo:

“Članom 19. Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/05, 7/07, 8/12 i 14/13) utvrđeno je da se sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuju iz: cijene komunalne usluge, komunalne naknade, budžeta općine i iz drugih izvora po posebnim propisima.

Ovom odredbom je ostavljena mogućnost gradovima/općinama da na jedan ili više propisanih načina obezbijede obavljanje komunalnih djelatnosti.

Mišljenje ovog Ministarstva je, a što proizilazi iz navedenih odredaba zakona o komunalnim djelatnostima, da grad/općina, u skladu sa svojom nadležnostima, može odrediti izvore finansiranja za obavljanje komunalnih djelatnosti i način njihove naplate, u okviru mogućnosti datih članom 19. navedenog zakona.”

S obzirom da shodno navedenom plaćanje komunalne naknade nije zakonska obaveza, a da se Gradsko vijeće Tuzla obavezalo da će donijeti odluku o ukidanju plaćanja komunalne naknade u slučaju izjašnjenja da ne postoji zakonska obaveza plaćanja, Komisija za ljudska prava i slobode tražiće da se na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla zvanično ukine plaćanje komunalne naknade, sa zahtjevom za povrat uplaćenog novca građanima koji su platili komunalnu naknadu, uključujući i pravna lica.

 

U prilogu akt Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK od 12.3.2020.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

 Mirnes Ajanović

Na vrh