Politika

Saopštenje KO SDA TK

U povodu novonastale situacije nakon smjene Vlade TK na Tuzlanskom kantonu, SDA TK želi da informiše javnost o poduzetim aktivnostima.

 

Nakon smjene Vlade TK uvedena su povjereništva u općinske organizacije SDA Banovići, Sapna i Gradačac.

Takodje svi poslanici koji nisu ispoštovali stav Predsjedništva SDA BiH i koji su djelovali vanstatutarno su isključeni iz članstva SDA u svojim općinskim organizacijama i to:

 

– Iz OO SDA Živnice isključena je Narcisa Šiljegović poslanica u Skupštini TK

– Iz OO SDA Srebrenik isključeni su Mehmed Bajrektarević poslanik u Skupštini TK i Jakub

Suljkanović novi Premijer TK

– Iz OO SDA Lukavac isključeni su Suad Salibašić poslanik u Skupštini TK i Enes Gegić novi

ministar za boračka pitanja u Vladi TK

– Iz OO SDA Tuzla isključena je Slavena Vojinović nova ministrica za kulturu sport i mlade u

Vladi TK

– Iz OO SDA Gračanica isključeni su Mirza Omerdić i Demir Beganović poslanici u Skupštini

TK.

 

Postupci za utvrđivanje odgovornosti poslanika i ministara su u sljedećim OO SDA:

  • OO SDA Sapna – Senad Alić predsjednik Skupštine TK
  • OO SDA Gradačac – Husein Topčagić ministar unutrašnjih poslova u Vladi TK
  • OO SDA Kalesija – Fetah Hujdur i Zijad Suljkanović poslanici u Skupštini TK
  • OO SDA Banovići – Mirsad Kukić, potpredsjednik SDA BiH, Rasim Dostović, Mirsad Bečić, Azra Kahrimanović, Lugavić Jasmina, poslanici u Skupštini TK.

 

SDA Tuzlanskog kantona sa svim Općinskim organizacijama na području Tuzlanskog kantona uz podršku Predsjedništva SDA BiH nastavit će na realizaciji ciljeva Stranke kako bi se sankcionisali svi oni koji rade vanstatutarno u cilju raščišćavanja sa pojedincima koji žele da SDA koriste za vlastite interese a na štetu SDA i BiH.

 

Pozivamo iskrene članove SDA da zajedno radimo u borbi za jedinu nam BiH.

 

 

 

PRESS SLUŽBA

Povjereništva KO SDA TK

Na vrh