Aktuelno

Saopštenje gradonačelnika Tuzle u vezi sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

U četvrtak 23.4. 2020.godine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH razmatra Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, tzv. „korona zakon“. Uz sve što je navedeno u prijedlozima Vlade, parlamentarnih grupa, poslanika, sindikata i poslodavaca, smatram veoma važnim da se uvaži i prijedlog Saveza općina i gradova Federacije BiH, te da se u Članu 12. Zakona, uz riječi ZDRAVSTVENE I EKONOMSKE, unese i riječ SOCIJALNE posljedice. Također, smatram da i naziv Zakona treba sadržavati i socijalnu komponentu, te da treba glasiti Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih I SOCIJALNIH posljedica.

Gradonačelnik Tuzle

Jasmin Imamović

Na vrh