Aktuelno

Saopštenje gradonačelnika Tuzle u povodu nezakonite, diskriminirajuće i nepoštene Odluke Vlade FBiH

Vlada Federcije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020 „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- KANTONI I OPĆINE“(„Službene novine Federcije BiH“, broj: 21/20) . U Članu II Odluke navedeno je da se sredstva dodjeljuju kao finansijska pomoć budžetima gradova i općina (kao i kantonima), za sufinansiranje kapitalnih i infrastrukturnih projekata, kao i za pomoć u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19, te sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije.

Radi se o raspodjeli 11,2 miliona KM za gradove i općine Federacije BiH.Jedan od osnovnih kriterija, koje je utvrdila Vlada FBiH je broj stanovnika i učenika. Ukoliko je tačna tabela koja kruži medijima, navodimo nekoliko šokantnih primjera:

BPK i Grad Goražde, imaju 23.734 stanovnika(Goražde 20.897, a ostatak 2.837), aVladinom raspodjelom im se dodjeljuje preko tri miliona KM. Novi Travnik ima 23.832 stanovnika, a raspodjelom će dobiti 1,2 miliona KM. Kupres ima 5.057 stanovnika, raspodjelom mu se dodjeljuje 700.000 KM.

Za razliku od njih Grad Tuzla ima 110.979 nije dobio niti jednu marku.

Ništa nisu dobili ni Zenica, Gradačac, Srebrenik, Kalesija, Lukavac i mnogi drugi, a mnogo je onih koji su dobili zanemarljivo malo. Mostar ima 105.797 stanovnika, a dobio je150.000 KM, kao i Kreševo koje ima 5.273 stanovnika. Stolac ima 14.502 stanovnika, a dobio je skoro duplo više od Bihaća koji ima 56.261 stanovnika itd.

Da li je moguće da Vlada Federacije u vremenu najveće krize ikada, donosi ovako nepoštene odluke? Da li je moguće da jedna vlada pravi diskriminaciju među žrtvama pandemije?

Ako je ovo tačno, Vlada Federacije je prekršila propis kojeg je sama donijela i objavila u Službenim novinama. Ako je ovo tačno, Vlada je građanima gradova i općina koji nisu dobili ništa ili su suprotno kriterijima dobili malo, povrijedila pravo na život, zdravlje, jednakost pred zakonom, te prekršila zabranu svake diskriminacije bez obzira na rasu, pol, jezik, religiju, politička i druga uvjerenja  iz člana II. 2.1. Ustava FBiH. I to u vremenu velike nesreće koja je zadesila cijeli svijet.

Pozivam Vladu Federacije da svoju Odluku poništi i prilagodi kriterijima koje je sama propisala. Pozivam sve nosioce zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da provjere vjerodostojnost tabele o raspodjeli sredstava i ukoliko utvrde da je Vlada takvu odluku zaista donijela, da poduzmu hitne mjere u okviru svoje nadležnosti.

Građane Tuzle i svih gradova i općina koji su žrtve diskriminacije, pozivam na strpljenje. Ostanite kod kuće, poštujte sve propisane mjere, naša borba protiv pandemije, nepoštenja i diskriminacije mora se završiti pobjedom.

Gradonačelnik Tuzle

Jasmin Imamović

Na vrh