Aktuelno

Saopštenje gradonačelnika Tuzle o današnjoj odluci Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije je danas, 5.4.2020. stavila van snage Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. Federalnom minstarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- KANTONI I OPĆINE.

 

Prema Odluci, koju su danas stavili van snage, sredstva su se kantonima i općinama morala dodjeljivati u skladu sa kriterijima, među kojima prevladava broj stanovnika.

 

Prekjuče je Vlada Federacije grubo prekršila Odluku o kriterijima, te građanima mnogih kantona, gradova i općina, nanijela veliku nepravdu.

 

Da se Vlada danas sastala sa namjerom da ispravi nanesenu nepravdu, trebala je samo postupiti prema kriterijima iz Odluke koju su prekršili, te na osnovu tih kriterija dodijeliti sredstva za odbranu od koronavirusa i otklanjanje posljedica pandemije svim kantonima, te svim gradovima i općinama Federacije BiH.

 

Ovako, Vlada je ukinula Odluku o kriterijima koje je juče prekršila. To bi bilo isto kao da neko prekrši zakon, pa sutradan donese Odluku o stavljanju van snage tog zakona kojeg je već prekršio. Dakle, nije kriva Odluka koju su stavili van snage, nego je kriva Vlada Federacije BiH koja tu Odluku nije poštovala.

 

Umjesto da ispravi svoju grešku i sredstva rasporedi u skladu sa kriterijima, Vlada kao da kažnjava kantone, gradove i općine koji su ukazali na nepravdu. Postupak Vlade liči na princip: ako ne može biti kako smo zamislili, neće biti nikako. Ni onome ko se buni niti onome ko se ne buni.

 

Preraspodjelom sredstava za kupovinu medicinske opreme, Vlada kojoj je poslije jučerašnjeg skandala teško vjerovati, izvršit će centralizaciju nabavki i raspodjele medicinske opreme. Glavno pitanje će biti: po kojim kriterijima i koliko transparetno će nabavljenu opremu Vlada Federacije dijeliti zavodima za javno zdravstvo kantona, te po kojim kriterijima će kantoni opremu dijeliti gradovima i općinama?

 

Ustavom Federacije BiH zabranjena je svaka, pa i politička diskriminacija. Hoće li i Vladinim novim pravilima biti zabranjena prekjuče ispoljena politička diskriminacija?

 

Gradonačelnik Tuzle

Jasmin Imamović

Na vrh