Tuzla

Saopštenje gradonačelnika i predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzle u povodu Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve holokausta

Drugi august se obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta, kada je u gasne komore u noći između 2. i 3. augusta 1944. godine, poslano i pogubljeno 2.897 Roma u logoru Aušvic,  u takozvanom “Porodičnom kampu za Cigane”. Ovaj datum je prihvatilo i Vijeće Evrope, a na inicijativu romskih organizacija obilježava se širom Evrope od 2012. godine.

Procjene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od 500.000 Roma, što je blizu polovine predratne evropske populacije Roma. Tokom jula 1942. godine, svi Romi s područja tadašnje NDH deportovani su u Jasenovac. Pored Jasenovca, Romi su ubijani i u drugim ustaškim logorima i na stotinama drugih lokacija.

Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta je povod da se sjetimo svih nevino stradalih romskih žrtava holokausta i zločina koji su počinjeni nad Romima u Drugom svjetskom ratu. Njegovanjem kulture sjećanja i dosljednom primjenom zabrane negiranja holokausta i genocida, doprinosimo sprečavanju novih zločina. Jer, ako ne učimo iz prošlosti, osuđeni smo da je ponovimo.

Svjesni smo da sadašnji položaj Roma u društvu treba unaprijediti i da romska zajednica ne može to učiniti sama, nego joj je potrebna pomoć zajednice, ali i vlasti na svim nivoima. Grad Tuzla će nastaviti sa pružanjem podrške inicijativama i projektima koji doprinose boljem položaju Roma i Romkinja u našem gradu, njihovom uključivanju u obrazovni i zdravstveni sistem, veću pristupačnost tržištu rada i poboljšanje socijalnog statusa.

Dr.sc. Zijad Lugavić, gradonačelnik

Nataša Perić, predsjedavajuća Gradskog vijeća

Na vrh