Politika

Saopštenje Demokratske fronte – “Osmorka” predala budžet FBiH u ruke HDZ-u

U znak zahvalnosti za dodjelu nekoliko fotelja Osmorci i uvođenje u potencijalnu vlast, predstavnici Osmorke na pladnju su predali BUDŽET Federacije BiH Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ-u).
U prilogu tome govori činjenica da će novcima svih građana Federacije BiH većinom raspolagati zavodi, uprave, agencije i druga javna preduzeća koja su u potpunosti pod kontrolom HDZ-a.
Zabrinjava i činjenica da su milioni maraka iz budžeta Federacije BiH namjenjeni za edukaciju policijskih službenika i policajaca ZHK-a, dok se istovremeno Federalna uprava policije suočava sa poteškoćama, uz ostalo i u vidu nedostatak osnovne opreme za rad.
Dodatna činjenica da je Vlada Federacije BiH prihvatila amandmane HDZ-a, potvrđuje naše navode.
Osmorka kroz udovoljavanje HDZ-u, iz budžeta Federacije BiH ispunjava njihove lokalne želje. Nerijetko upravo onih koji rade protiv Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine.
Na vrh