Aktuelno

SAOPĆENJE Vlade TK povodom najavljenih protesta doktora

Unatoč nedosljednosti Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK u procesu razgovora, koji se intenzivno odvijao tokom marta i aprila, Vlada Tuzlanskog kantona spremna je nastaviti razgovore sa predstavnicima Sindikata, te već u ponedjeljak (11. juna 2018. godine) organizovati sastanak sa predstavnicima ovog Sindikata.

Ovom prilikom moramo istaknuti da su se prethodni razgovori između predstavnika Vlade TK i Sindikata odvijali u pet navrata  (2. mart, 22. mart, 4. april, 10. april i 27. april 2018. godine), te da se na svakom od sastanaka postizao određeni napredak, ali da su predstavnici Sindikata na svaki slijedeći sastanak dolazili sa novim zahtjevima i spiskovima želja.

Na posljednjem sastanku, koji je održan 27. aprila, Vlada je bila spremna ispuniti skoro sve zahtjeve o kojima se do tada razgovaralo. Prije svega to se odnosi na zahtjeve za 37,5 časovno sedmično radno vrijeme i povećanje koeficijenta za 0,6, uz saglasnost ugovornih strana da se nakon 15.02.2019.godine u roku od 8 dana pokrenu pregovori o povećanju koeficijenata naviše za dodatnih do 0,6, u skladu sa finansijskim mogućnostima Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Također bilo je dogovoreno i potpisivanje zasebnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije. Ovaj dogovor parafirali su ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić i predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Rijad Zaid.

Poslije tog sastanka Predstavnici sindikata nastavili sa svojim ultimativnim dodatnim zahtjevima i principima „sve ili ništa“ i „uzmi ili ostavi“. Sama rečenica iz posljednjeg dopisa Sindikata od 30.04.2018.godine „Naprijed navedeno uslovljeno je prihvatanjem svih ostalih odredaba iz ponuđenog Kolektivnog ugovora za djelatnost doktora medicine i stomatologije, a koji je u toku samih pregovora, u formi prijedloga ovog sindikata, dostavljen Vladi Tuzlanskog kantona“ u potpunosti ilustruje prethodno navedeno.

Ovakvi ultimativni stavovi i posljednji dopis, doveli su do toga da je Sindikat sam sebe isključio iz daljih razgovora i blokirao cijeli proces.

Ponavljamo Vlada Tuzlanskog kantona je spremna na dijalog u kojem sve strane moraju biti fleksibilne i otvorene za kompromise. To smo dokazali potpisujući do sada već pet  kolektivnih ugovora za sve oblasti koje se finansiraju iz budžeta TK i vanbudžetskih fondova, a za što su svi predstavnici sindikata imali samo riječi hvale. Na jedini problem, upravo zbog njihove isključivosti naišli smo u razgovorima sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK.

Napominjemo, Vlada Tuzlanskog kantona je potpisivanjem Kolektivnog ugovora za zdravstvo, znatno popravila materijalni status uposlenika u oblasti zdravstva, u skladu sa realnim mogućnostima, i bez želje da stvara nerealne finansijske obaveze za budućnost, te time ugrožava stabilnost zdravstvenog sektora u našem kantonu i građane Tuzlanskog kantona, kao korisnike zdravstvene zaštite.

Na vrh