Politika

Sabina Ćudić: Paušalni napadi na pravosuđe napad su na državu

Povodom procesa koje vode policijski i pravosudni organi BiH, oglasila se Sabina Ćudić.

  • Snažno podržavam rad policijskih i pravosudnih organa u istražnim i sudskim procesima te rasvjetljavanju krivičnih dijela. Želimo pružiti institucionalnu podršku na izgradnji i jačanju nezavisnog pravosuđa koje neće i ne smije biti pod pritiskom kako prošlih tako ni trenutnih pojedinaca ili skupina iz vlasti.

 

  • Bh. pravosuđe se treba suvereno nositi sa najsloženijim slučajevima čiji akteri pripadaju svim društvenim sferama, od politike, do međunarodnih kriminalnih skupina. Jasno je da to mnogima smeta a to se vidi po napadima na pravosuđe, bili oni otvoreni ili tek insinuacije. Svaka paušalna i vaninstitucionalna osuda i napad na rad pravosudnih organa napad je na državu i svako ko ima svijest o važnosti nezavisnog  pravosuđa uzdržat će se od komentiranja procesa. Žao mi je što postoje akteri, evidentno u svim dijelovima BiH, koji to ne razumiju.
Na vrh