Tuzla

Sa protesne šetnje u Tuzli poručeno – MI SE NEĆEMO UMORITI!

Veliki broj građana Tuzle priključio se sinoć protesnoj šetnji koja ima za cilj da se nadležnima ukaže da je došlo vrijeme za hitno mijenjanje zakonske regulative, a sve povodom tragičnih dogođaja koji su se desili u Gradačcu prošle sedmice.

 

 

Amra Avdić jedna od organizatora ove šetnje pojasnila je šta se tražio od nadležnih organa u našoj državi …

Šta smo tražile i tražili na mirnoj protestnoj šetnji:
1. Hitna odgovornost svih u koji su napravili propuste u prijavama nasilja.
2. Provođenje postupka disciplinske odgovornosti postupajućih službenika kako bi se utvrdilo gdje su nastali propusti i utvrdila odgovornost
3. Definisati femicid i uvesti inkriminaciju femicida u krivično zakonodavstvo, kao posebnog krivičnog djela protiv života i tijela ili kao poseban oblik teškog ubistva jer se radi o rodno motivisanom lišenju života žene i obuhvatiti sve oblike rodno motivisanih ubistava. Izbjegavati korištenje opšteg termina „homicid“.
4. Uspostavljanje stalne i dostupne psihosocijalne podrške za žrtve i bolje organiziranu zakonsku podršku žrtvama nasilja, različitih vrsta bez obzira da li je pokrenut krivični postupak ili ne.
5. O prijavama nasilja bilo koje vrste odlučivati po hitnom postupku
6. Uspostaviti odgovarajuću metodologiju za kontinuirano praćenje i evaluaciju efikasnosti i djelotvornosti rada svih nadležnih aktera uz aktivnu participaciju ženskih organizacija civilnog društva
7. Da bi istrage i optuženja bili djelotvorni, a kazne bile srazmjerne težini djela i ostvarile svoj uticaj na planu generalne prevencije, potrebno je donijeti posebne protokole o postupanju nadležnih organa i institucija u procesuiranju femicida
8. Provođenje adekvatnih programa za rad sa učiniocima nasilja prema ženama i nasilja u porodici kao i programe tretmana, reintegracije i rehabilitacije učinilaca femicida u penitencirajnim ustanovama
MI SE NEĆEMO UMORITI!

fotografije preuzete sa zahvalnošću od – Tuzlanski.ba & BH reporter

Na vrh