Eventi

Rotary klub Tuzla organizuje ciklus predavanja na temu Koncept industrije 4.0

U okviru projektne djelatnosti Rotary klub Tuzla organizuje ciklus predavanja na temu Koncept industrije 4.0

Ideja projekta je da se povežu renomirani predavači, profesori univerziteta i privredni subjekti, inženjeri i vlasnici firmi u BiH, koji se bave proizvodnjom, sa ciljem prenošenja inovacija i novih znanja u procesu savremene industrijske proizvodnje nove generacije 4.0.

Očekujemo da će naša predavanja tretirati sljedeće oblasti

· Brza proizvodnja (Aditivna proizvodnja i reverzibilno inženjerstvo)

· Proširena stvarnost

· Integracija sistema

· Simulacije

· Industrijska robotika

· IoT (Internet of Things)

· Analize velikih količina podataka

· Digitalna sigurnost

· Računarstvo u oblaku

Važno je znati da svakom predavanju može pristupiti do 100 učesnika, da se predavanja snimaju i da će snimak biti postavljen na YouTube, da su predavači spremni da poslije predavanja odgovaraju na pitanja učesnika, a i da se odazivaju na naknadne pozive i pitanja. 

Na kraju želimo obavjestiti sve zainteresovane da je pristup predavanjima besplatan. Takođe učesnici trebaju znati da organizator neće izdavati posebne potvrde o učešću na  predavanjima.   

Naše prvo predavanje je  

Izazovi i mogućnosti implementacija pojedinih tehnoloških nosilaca koncepta industrije 4.0

predavač dr.sci.Alan Topčić, red.prof.

Održava se u

ponedeljak 21. decembar 2020. 20:30

na zoom platformi

https://us02web.zoom.us/j/87482927763 (Karta)

Pristup je slobodan.

Poslije predavanja mogu se postavljati pitanja.

Zainteresovani treba da svoje učešće prijave na mail:

rotaryclub.tuzla99@gmail.com 

Na vrh