Tuzla

Rotary Cluba Tuzla pokreće novu akciju – Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine kroz pisanje projekata

Tuzla kao najveći grad u sjevero-istočnoj BiH, kao i svaka druga velika životna sredina, prolazi jako brzo kroz promjene izazvane konstantom modernizacijom života. Svjedoci smo da grad postaje sve zagađeniji i da komunalna i ekološka infrastruktura ne prati razvoj grada.

Upravo zbog toga potrebno je hitno djelovati kako bismo malim koracima uticali na razvoj zdravih ekoloških navika kod mlađe populacije.
Kako bi mlade dodatno motivisali i zainteresovali za ovaj problem, potrebno je odabrati teme i trendove koji su aktuelni u Evropskoj uniji u ovoj oblasti, i kao takve ih predstaviti putem prezentacija koje su prilagođene ovom uzrastu.
Zato je Rotary klub Tuzla u saradnji sa Eko Životom i saglasnost Pedagoškog Zavoda na čelu sa Dr. sc. Nikolom Čičom pokrenuo projekat Edukacije mladih o zaštiti okoliša i životne sredine i kroz obrazovne ustanove će širiti temu zaštite okoliša.
U prvoj fazi planiran je rad sa srednjim školama, a u narednim godinama postepeno uključivanje i ostalih starosnih skupina. Prva faza je planirana za tekuću 2022. godinu.
Predavanja za predškolski uzrast odvijat će se u vrtićima u obliku igre, izradom igračaka recikliranjem starih proizvoda, takmičenjem u selektivnom odlaganju otpada i slično.
Predavanja u osnovnim školama bi se odvijala u edukativnom pravcu, kroz predstavljanje problema i obučavanju učenika o našim odgovornostima i mogućnostima kako da doprinesemo smanjenju zagađenja u našoj sredini.
Projekat „EDUKACIJA MLADIH O ZAŠTITI OKOLIŠA I ŽIVOTNE SREDINE”  će biti realiziovan sa učenicima srednjoškolskog uzrasta. Predavanja za učenike i profesore škola sa područja Grada Tuzla i okolnih opština bila bi provedena u dvije srednje škole u Tuzli.
Na predavanja će biti pozvani profesori iz srednjih škola sa prostora grada Tuzla i okolnih opština. Profesori bi trebali prisustvovati predavanju sa troje odabranih učenika iz svojih škola. Nakon predavanja učenicima i profesorima bi bio prezentovan nagradni konkurs za projekte iz sfere ekologije. Sve škole učesnice predavanja imale bi priliku aplicirati sa svojim projektom na natječaj. Najbolji projekti sa konkursa bit će nagrađeni od strane Rotary Cluba Tuzla i Eko Života.

Prezentacije na temu “Zaštita okoliša – Zelena ekonomija – Energetska efikasnost”, bit će predstavljene od strane gospodina Amira Zahirovića, projekt menadžera Centra za razvoj i podršku CRP-a Tuzla, dok će prezentacije o selektivnom odvajanju ambalažnog otpada predstaviti Eko Život – ovlašteni BH operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području FBiH.
Predviđeno vrijeme trajanja predavanja je jedan školski čas a učesnicima će biti obezbijeđen ograničeni broj publikacija .

Način učešća u natječaju:
-Pravo učešća imaju sve škole sa prostora grada Tuzla i opština Tuzlanskog Kantona koje se odazovu na konkurs.
-Svaka škola može poslati maksimalno tri projektna prijedloga.
-Projekte pisati na teme:
1. Kako smeće i plastični otpad u našem okruženju pretvoriti u zelene površine
2. Dajmo doprinos očuvanju naše Planete
3. Sunce-izvor čiste i zdrave energije
4. Recikliraj-profitiraj
5. Drvo zasadi,dvorište uljepšaj za čisti zrak.

-U obzir će se uzeti samo potpuni projekti, koji odgovaraju temi predavanja i koji su izvodivi u lokalnoj zajednici.
-U obzir će biti uzeti samo projekti koji budu dostavljeni na adresu “Rotary Cluba Tuzla” najkasnije sa datumom 04.04.2022. godine.
Slanje projkata:
Projekte treba dostaviti zaključno sa 04.04.2022. godine u pisanoj formi na adresu Ulica Slatina 11, 75000 Tuzla, na ruke predsjednika RC Tuzla, dr Snežana Vasić ili u digitalnoj formi na e-mail adresu: rotaryclub.tuzla99@gmail.com .
Ocjenjivanje prispjelih radova:
– Za odabir pobjednika natječaja, zadužena je komisija za evaluaciju pristiglih projekata, koju sačinjavaju članovi tima Rotary Cluba Tuzla, CRP-Amir Zahirović-projekt menager i Eko Života – Jasmin Osmanović, direktor Eko Života.
Komisija za evaluaciju će pregledati sve prispjele projekte i izabrati najuspješnije, koji će biti prezentirani na završnoj svečanosti 22.04.2022. godine u Tuzli.
Za nagrade se pobrinula ekipa iz Eko Života, a najbolje ocijenjenim projektima dodijelit će se nagrade:
-Jedna prva nagrada;
-Jedna druga nagrada;
-Jedna treća nagrada;
-Tri pohvale.
-nagrada školi sa najvećim angažmanom
Pozivamo sve profesore i učenike sa područja Grada Tuzla da uzmu učešće u ovom projektu, napišu projektne prijedloge i zajedno osvoje vrijedne nagrade.

Na vrh