Tuzlanski kanton

Revidiranje akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja

U cilju finalizacije aktivnosti i revidiranja postojećeg plana za prevenciju nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona održana je multisektorska radionica u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Kantonalnog koordinacionog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, Misije OSCE-a u BiH (Regionalnog ureda u Tuzli) i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.

„Namjera je preispitati koje su to aktivnosti na kojima će nadležne institucije raditi u naredne dvije godine i šta je potrebno da bi to i realizirali“, kazala je ovom prilikom stručna savjetnica u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i koordinatorica Tima Suada Selimović.

„Koordinacioni tim čini 10 predstavnika resornih ministarstava i nadležnih institucija i ovim želimo poslati poruku da je nasilje u porodici društveni problem te da u cilju rješavanja trebamo imati i multisektorski pristup. Koordinacioni tim od juna prošle godine radi sa nadležnim ustanovama i organizacijama iz svih sektora na pripremi akcionog plana sa ciljem da on bude u skladu sa potrebama“, rekla je Selimović.

Jedan od prioriteta je unaprjeđenje i poboljšanje procedura procesuiranja, rečeno je ovom prilikom.

„Misija OSCE-a bi svakako željela da problem nasilja u porodici što manje postoji u društvu, međutim usvajanjem pravnih propisa i pravnih akata ne rješava se sam problem. Da bi došlo do nekakvog rješenja potreban je koordiniran pristup svih institucija u društvu. Potreban je doprinos civilnog sektora. Cilj je da se unaprijedi sistem koji trenutno ne postoji, da se napravi strategija koja će pokrivati budući period i da se to implementira“, kazao je šef terenskog ureda Misije OSCE-a BiH u Tuzli Damir Gnjidić.

Koordinacioni tim od juna prošle godine radi sa nadležnim ustanovama i organizacijama iz svih sektora na pripremi akcionog plana sa ciljem da on bude u skladu sa potrebama, rečeno je ovom prilikom. Trenutno je u svih 10 kantona aktuelna izrada kantonalnih programa mjera odn. akcionih planova koji su usklađeni sa strateškim dokumentom, Strategijom za prevenciju borbe protiv nasilja u porodici 2024-27. koja je u skladu sa Istambulskom konvencijom.

 

Prema riječima stručnog savjetnika u Gender Centru Vlade FBiH Zlatana Hrnčića po prvi put je usklađeno djelovanje na svim nivoima vlasti.

„Cilj je smanjenje nasilja a ukoliko se ono desi da imamo pravovremeni odgovor, kako institucionalni tako i pravovremeni odgovor cjelokupne društvene zajednice. Sad po prvi put imamo jedinstven međunarodni dokument koji ima 4 oblasti: koordinacija, prevencija, zaštita i istražne i pravosudne radnje. Imamo federalni strateški dokument i u izradi svih 10 kantonalnih programa mjera.“

Korekcije važećeg akcionog plana bi trebale biti dovršene do kraja marta kada će biti dostavljene Vladi TK na usvajanje.

Na vrh