BiH

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj potpisao poništenje upisa Sebije Izetbegović i zvanje magistra nauka

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj u petak 9. marta potpisao je Rješenje u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-6-2/23 od 06. 03. 2023. godine, a koje se odnosi na poništenje upisa u Matične knjige i to upis Sebije Izetbegović čime joj se poništava zvanje magistra nauka.

Danas je rješenje otpremljeno, a konačno je i stupa na snagu danom donošenja. Rješenje je poslano Sebiji Izetbegović, Medicinskom fakultetu u Sarajevu, kao i nadležnom Ministarstvu. Rješenje je poslano i Senatu UNSA, a putem službenih servisa će se poslati i Službenim novinama u skladu s odlukom Senata kako bi se oglasila diploma ništavnom.

 

Iako protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, Izetbegović će pokrenuti sudski spor što je i najavio i njen suprug Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Izetbegović je ranije angažirala advokatskim tim koji je zastupa u ovom slučaju, a naredne korake poduzet će nakon što zaprime rješenje rektora UNSA.

Na vrh