Regulisano pravo vlasništva za 15 stanova za RVI i porodice šehida u TK

07.04.2021. 


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je na sjednici Odluku o dodjeli stanova u vlasništvo, kojom se ratnim vojnim invalidima i članovima porodica šehida i poginulih boraca dodjeljuje u vlasništvo 15 stanova.

Ministar za boračka pitanja TK Fedahija Ahmetović pojasnio je da se radi o nekretninama nad kojim su spomenute osobe imale pravo korištenja, te su se stekli uslovi da postanu i vlasnici nekretnine.

Po njegovim riječima, današnjim odlukama dodijeljeno je 13 stanova u Kladnju i po jedan stan u Lukavcu i Kalesiji.

Pravni osnov za donošenje ovih odluka sadržan je u Zakonu o pravima boraca.

Riječ je o stanovima čija je izgradnja započela 1999. i 2000. godine po Programu stambenog zbrinjavanja porodica šehida i ratnih vojnih invalida, koji je realizirala Vlada TK.

Kako navodi Ahmetović, ranije nije došlo do prijenosa vlasništva, između stalog, zbog toga što je izvođač radova, građivinsko preduzeće, otišlo u stečajni postupak, pa se procedura odužila.

Ove aktivnosti su započete još 2010. godine, kada je za stambeno zbrinjavanje branitelja i članova porodica šehida-poginulih branitelja ukupno osigurano 56 stanova.

Do sada je izvršena dodjela u vlasništvo 16 stanova u Kalesiji, četiri u Živinicama, 11 u Lukavcu, dva u Doboj Istoku, devet u Tuzli i 13 u Kladnju, te je preostao da se u vlasništvo dodijeli još jedan stan u Kalesiji.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!