Aktuelno

Razgovor o implementaciji Zakona o pravima demobilisanih branilaca

Delegacija demobilisanih boraca sa područja pet kantona Federacije Bosne i Hercegovine danas je posjetila Tuzlanski kantona i sastala se sa premijerom Denijalom Tulumovićem i resornim ministrom Elvirom Mujkanovićem. Bila je to prilika za prezentaciju do sada učinjenog u ovoj oblasti te razgovor o planiranim aktivnostima sa akcentom na realizaciju i implementaciju Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica koji je nedavno usvojen u Federalnom parlamentu.

Istakavši da je izuzetno osjetljiv na ovu populaciju, premijer Tulumović je rekao da će borcima uvijek davati podršku te naglasio da je najbolji put da svoje planove ostvaruju kroz institucije sistema.

Predstavnici demobilisanih boraca sa područja FBiH kazali su da su formirali radnu grupu koja će u narednom periodu obići sve kantone kakovidjeli kako funkcioniše implementacija Zakona. Jedna od poteškoća sa kojom se susreću, rečeno je ovom prilikom, je rješavanje pitanja dopunskih prava za borce ispod 57 godina, koji nisu obuhvaćeni Zakonom o o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

Prema riječima ministra Mujkanovića Tuzlanski kanton je postavo primjer u FBiH jer je od prvog dana formiranja ove Vlade riješeno pitanje Registra korisnika sredstava i već je u Registar uneseno oko 26000 korisnika.

Na vrh