Kult(ura)

Radovan Jovanović – Pisac koji spaja Tuzlu i Bratunac

Delegacija SPKD “Prosvjeta” Tuzla boravila je  u Bratuncu na poziv načelnika Opštine Bratunac dr Lazara Prodanovića, a povodom saradnje u oblasti kulture kroz štampanje sabranih djela Radovana Jovanovića, te predstavlja dobru osnovu za dalje unapređenje saradnje između SPKD “Prosvjeta” i Opštine Bratunac u ovoj oblasti. Program kulturne saradnje predviđa uspostavljanje i dalje razvijanje uzajamne saradnje između institucija i odgovarajućih udruženja iz svih oblasti kulture i umjetnosti, a posebno se podstiče uspostavljanje saradnje između pisaca, saradnja biblioteka i institucija za zaštitu kulturnog naslijeđa, istraživanja, projekata, dokumentacije, publikacija i literature.

 

Tokom sastanka izraženo je zadovoljstvo dogovorenim aktivnostima i zajedničkim interesima i stremljenjima u oblasti kulture, a posebno promovisanja stvaralaštva Radovana Jovanovića, koji svojim životnim putem spaja Tuzlu i Bratunac.

Na vrh