Tuzla

PU MS „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla – Konkurs za upis učenika u I razred

Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla

www.sus.edu.ba

Na osnovu Odluke Osnivačkog odbora o raspisivanju Konkursa za upis učenika u martovskom predroku, broj 50/23. od 3. 2. 2023. godine, Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla objavljuje

K  O  N  K  U  R  S

ZA UPIS UČENIKA/CA U PRVI RAZRED

TREĆE GENERACIJE U MARTOVSKOM PREDROKU ŠKOLSKE 2023/24. GODINE

Opće informacije:

Škola je upisana u

 • Registar poslovnih subjekata Općinskog sud u Tuzli dana 12.10.2020. godine
 • Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona dana 15.12.2020. godine i stekla je pravo upisa učenika i izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona

Konkurs se objavljuje na osnovu:

 • Ugovora o osnivanju Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla
 • Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona
 • Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o davanju
 • saglasnosti za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla
 • saglasnosti za realizaciju Nastavnog plana i programa

 

 

Konkurs je otvoren  od 13. 2. do 24. 3. 2023. godine. Prijavu za upis i polaganje prijemnog ispita u martovskom predroku mogu podnijeti svi učenici koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina.

U Srednju „Savremeno-umjetničku školu“ Tuzla u školskoj 2023/24. godini mogu se upisati učenici u statusu redovnog ili paralelnog obrazovanja za zanimanja:

 • Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije
 • Omladinski lider

Prijave se vrše elektronskim putem i slanjem dolje navedenih (skeniranih) dokumenata na mail: upis@sus.edu.ba

 1. Popunjen prijavni obrazac preuzet sa web stranice škole – sus.edu.ba
 2. Izvod iz matične knjige rođenih/rodni list,
 3. Kratka biografija,
 4. Uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole.

Učenici koji polože prijemni ispit i budu primljeni, po završetku osnovne škole, uz navedene dokumente dostavljaju:

 1. Svjedodžbu o završenom završnom razredu osnovne škole (Original ili ovjerena kopija),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (Original),
 3. Ljekarsko uvjerenje (Original),
 4. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu (Original ili ovjerena kopija),
 5. Drugi relevantni dokumenti (priznanja, nagrade, radovi, aktivnosti, dostignuća, potvrde….)

Prijemni ispit bit će realizovan u subotu, 25. 3. 2023. i nedjelju, 26. 3. 2023. godine.

S učenicima i roditeljima/starateljima koji zadovolje kriterije prijemnog ispita u predroku biće potpisan Ugovor o školovanju uz 10% popusta na prvu godinu školovanja u školskoj 2023/24. godini.

Broj mjesta je ograničen.

I N F O R M A C I J E:        + 387 61 36 56 00        info@sus.edu.ba         www.sus.edu.ba

Na vrh