Aktuelno

Prvi radni sastanak novog saziva Vlade Tuzlanskog kantona

Nakon što je u subotu 17. februara imenovan novi saziv Vlade Tuzlanskog kantona, premijer Kantona Jakub Suljkanović danas je sa ministrima održao prvi radno – konsultativni sastanak.

Premijer Suljkanović je ukazao da izbor na poziciju ministra predstavlja čast, ali i veliku obavezu, te zahtijeva visok stepen odgovornosti. Imajući u vidu da su Skupština Tuzlanskog kantona i Vlada za ovu godinu već utvrdili ključne dokumente, kao što su programi rada i Budžet TK za 2018. godinu, u narednom periodu neće doći do radikalnog zaokreta u politici i djelovanju Vlade Tuzlanskog kantona.

„Kao Vlada mi ćemo će praktično provoditi politike koje su zacrtane tim dokumentima. Zadatak nam je nastavak finansijske stabilizacije budžeta i poboljšanje regulatornog oblika u obrazovanju, sigurnosti i socijalnoj politici. Osim toga, osovina koalicione većine je ostala uglavnom ista, tako da postoje dogovori koji su prethodili usvajanju dokumenata s koalicionim partnerima, tako da će sve ići svojim tokom i u ovom mandatu“, istakao je premijer Suljkanović.

Na sjednici Skupštine nisu imenovani ministri za rad, socijalnu politiku i povratak i prostornog uređenja i zaštite okolice, te se i ova aktivnost očekuje narednom periodu. S tim u vezi današnjem sastanku su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić, obrazovanja i nauke Zlatan Muratović, finansija Miralem Nuhanović, kulture, sporta i mladih Slavena Vojinović, trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić, zdravstva Bahrudin Hadžiefendić, privrede Osman Puškar, boračkih pitanja Enes Gegić i poljoprivrede Mufid Klinčević.

Na kraju sastanka premijer Suljkanović je ukazao na rokove koji su za donošenje određenih odluka i prijedloga predviđeni Programom rada Vlade, te pozvao sve ministre da i poštivanjem rokova iskažu odgovornost u vršenju povjerene funkcije.

Na vrh