Aktuelno

Prvi Protokol o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u FBiH

Današnjim potpisivanjem Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva Tuzlanski kanton prvi je u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je precizirao djelovanje svih nadležnih organa kada je u pitanju postupanje sa djecom u riziku ili u kontaktu sa zakonom. Dokument su potpisali predstavnici pet resornih ministarstava i Biroa za ljudska prava Tuzla čija će sinergija osigurati poštivanje najboljeg interesa djeteta, principa restorativne pravde i najviših standarda zaštite prava djece. U izradi Protokola koristila se dobra praksa, stručna i tehnička podrška Biroa za ljudska prava Tuzla, koji je facilitirao potpisivanje sličnih sporazuma u oblasti zaštite prava djece i mladih u 10 lokalnih zajednica u BiH.

Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Sandra Memić ovom je prilikom kazala da je osnovna svrha Protokola, kojeg potpisuju Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo zdravstva,  Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i Biro za ljudska prava Tuzla, formalizacija i preciziranje djelovanja i saradnje državnih organa, ustanova i organizacija na lokalnom i kantonalnom nivou, kada postupaju sa djecom u riziku ili djecom u kontaktu sa zakonom.

Tuzlanski kanton prednjači u ovoj oblasti, rečeno je ovom prilikom,te naglašeno da od 2016. godine ima Program prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016-19. godina. U cilju što bolje praćenja realizacije Programa imenovan je Koordinacioni tim.

Na vrh