Prvi licencirani turistički vodič za područje TK

19.05.2021. 


Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Hamza Bešić danas je uručio iskaznicu prvom registriranom turističkom vodiču za područje Tuzlanskog kantona Sanelu Silajdžiću. Prvi certificirani turistički vodičSilajdžić usluge turističkog vođenja pružat će na engleskom i njemačkom jeziku tokom cijele godine.

Pored uručenja iskaznice, ministar Bešić iskoristio je priliku te se kroz kraći razgovor upoznao sa problemima sa kojima se susreću turistički vodiči prilikom definisanja svog radno-pravnog statusa.

Da bi se i zvanično stekao status turističkog vodiča, prema federalnoj zakonskoj regulativi, neophodno je nakon položenog stručnog ispita za turističkog vodiča ishoditi i rješenje nadležnog općinskog/gradskog organa kojim se odobrava obavljanje djelatnosti turističkog vodiča u obliku osnovnog zanimanja.

U poratnom vremenu, na području Tuzlanskog kantona, bez obzira na veći broj osoba koje su položile stručni ispit, do danas se ni jedna nije odlučila na prijavu ove djelatnosti, prevashodno zbog nedostatka potražnje i sezonskog karaktera ove djelatnosti i velikih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Za sve zainteresirane za usluge turističkog vođenja kontakt telefon ovog turističkog vodiča je 061 237 906 ili e-mail adresa: sanel.silajdzic@gmail.com.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!