Tuzla

Protesna šetnja – Nijedna (Žena) Više!

U okviru obilježavanja „16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“ 25.11.2022. godine nevladine organizacije, aktivisti/ce, građani/ke Tuzlanskog Kantona a u svrhu ukazivanja na društveni problem nasilja nad ženama u BiH u 12 sati na Trgu Slobode u Tuzli organizuju posljednji ispraćaj svim žrtvama femicida u BiH.

Prema nezvaničnim i nepotpunim statistikama, od 2017. ubijeno je više od šezdeset žena.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji „većinu slučajeva femicida počine partneri ili bivši partneri, a čemu prethodi učestalo zlostavljanje u kući, prijetnje ili zastrašivanje, seksualno nasilje ili situacije u kojima žene imaju manje moći ili manje resursa od svog partnera“. Ubistva žena nazivamo femicidom jer se temeljni uzroci femicida razlikuju od drugih vrsta ubojstava i povezani su s općim položajem žena u društvu, diskriminacijom žena, rodnim ulogama, nejednakom raspodjelom moći između muškaraca i žena, uobičajenim rodnim stereotipima, predrasudama i nasiljem nad ženama.

Pozivamo sve građane i građanke da nam se pridruže na posljednjem ispraćaju 25.11.2022. godine u 12 sati. Okupljanje i polazak je sa Trga slobode a povorka bez transparenata u tišini će se kretati prema kipovima Meše Selimovića i Ismeta Mujezinovića pa kroz gradski park nazad do skuplture „Sama“ u parku bivše Muzičke škole. Ispred skulpture „Sama“ okupljeni građani i građanke će odati poštovanje svim žrtvama minutom šutnje.

ZAHTIJEVAMO:

  • Uvođenje pravne definicije femicida.
  • Uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte.
  • Hitno usklađivanje krivičnih zakona s Istanbulskom konvencijom (​​Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) i revidiranje kaznenih praksi.
  • Osiguravanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije i multisektorske protokole.
  • Dosljednu primjenu zakona i u slučajevima kada do smrtnog slučaja dođe kao posljedice nasilja u porodici da se počiniocu sudi prema odredbama zakona koje će utvrditi težu kaznu.

 

 

Organizatorice aktivnosti:

* Amica Educa
* “HO Horizonti”
* Tuzlanski otvoreni centar
* Udruženje “Ženska vizija”
* Omladinski pokret “Revolt”
* Islamic Relief Bosna i Hercegovina
* Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli

* Udruženje građana “Vive Žene”

Na vrh