BiH

Prosvjetna inspekcija naložila Univerzitetu u Sarajevu da poništi diplomu doktora nauka Sebiji Izetbegović

Inspektorat prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, Rješenjem od 03. aprila 2023. godine, naredio je Univerzitetu u Sarajevu da u vezi sa sticanjem diplome doktora medicinskih nauka Sebije Izetbegović primijeni član 77. stav I i II Zakona o visokom obrazovanju KS.

“U skladu sa navedenim članom Zakona Visokoškolska ustanova je obavezna poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove.

 

Rok za izvršenje donesene upravne mjere je 15 dana od dana prijema Rješenja, uz napomenu da je Univerzitet u Sarajevu dužan u roku od tri dana, nakon isteka roka za izvršenje dostaviti Inspektoratu dokaz o izvršenju Rješenja”, saopćeno je iz KUIP-a.

Senat UNSA ranije je usvojio odluku kojom je rektor UNSA Rifat Škrijelj ovlašten da potpiše poništenje upisa na postdiplomski studij i diplomu magistra nauka. Odluka je već objavljena u Službenim novinama KS.

Na vrh