BiH

Projekat HAWKING predvodi digitalnu transformaciju u visokom obrazovanju za studente s invaliditetom na Zapadnom Balkanu

U jedinstvenoj inicijativi inspirisanoj otpornošću dr. Stevena Hawkinga, projekat HAWKING (Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations) postavlja temelje digitalne revolucije u visokom obrazovanju za osobe s invaliditetom na Zapadnom Balkanu. Ovaj trogodišnji Erasmus+ KA2 CBHE projekt (2023-2026), predvođen Univerzitetom Crne Gore, ima za cilj adresirati značajne razlike sa kojima se susreću osobe s invaliditetom, naročito u pogledu obrazovanja i mogućnosti zapošljavanja u regionu.

Primarni fokus projekta HAWKING je promoviranje digitalne transformacije u visokom obrazovanju kroz socijalnu pravdu, naglašavajući jednakost, ravnopravnost i pristupačnost za studente s invaliditetom. Kroz saradnju sa visokoškolskim ustanovama i organizacijama zajednice u partnerstvu koje uključuje 15 institucija, projekat HAWKING teži unapređenju digitalnih vještina i inkluzivnosti, čime doprinosi ekonomskom i društvenom razvoju ovih zemalja.

Konzorcijum čine stručnjaci sa različitim obrazovnim i profesionalnim pozadinama u oblastima prirodnih nauka, matematike, digitalnih tehnologija, inkluzivnog obrazovanja i društvenih nauka kako bi sveobuhvatno pristupili pitanjima projekta. Projekat se fokusira na uspostavljanje čvrstih veza između univerziteta i zajednica kroz angažman s neakademskim partnerima poput škola i opštinskih organa.

Jedan od glavnih ciljeva projekta HAWKING je uspostavljanje mehanizama inkluzivne digitalne tranzicije od srednjeg ka visokom obrazovanju, s posebnim naglaskom na studente s invaliditetom na partnerskim visokoškolskim ustanovama. Također, projekat ima za cilj poboljšati institucionalno i infrastrukturno okruženje na partnerskim visokoškolskim ustanovama kako bi se unaprijedile inkluzivne nastavne metode i premostili digitalni jaz u obrazovanju i pružanju podrške.

Projekat HAWKING se usklađuje sa širim ciljevima promocije inkluzivnog obrazovanja, jednakosti i ravnopravnosti u visokom obrazovanju, s posebnim fokusom na adresiranje rodnih razlika u digitalnoj pismenosti. Promovisanjem saradnje među institucijama i dijeljenjem najboljih praksi, HAWKING ima za cilj prevazići izazove poput ograničenog pristupa za studente s invaliditetom na visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana i nejednakosti u pružanju pomoći u učenju zbog nedovoljne upotrebe digitalnih alata i usluga.

Kroz šest strukturiranih radnih paketa, projekat HAWKING će donijeti konkretne rezultate, uključujući trening sesije, radionice, uspostavljanje inkluzivnih usluga podrške, optimizaciju digitalnih obrazovnih alata i materijala, te unapređenje inkluzivnih nastavnih metoda. Prioritetizirajući pristup usmjeren na ljude i naglašavajući etičke razmatranja u akademskim istraživanjima, projekt HAWKING teži da tehnologija postane sredstvo za inkluzivno obrazovanje, stvarajući demokratsku i inkluzivnu budućnost za visoko obrazovanje u regionu.

Za više informacija o projektu HAWKING i njegovom uticaju na visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu, posjetite našu internet stranicu projektai pratite nas za najnovije vijesti o našim tekućim inicijativama.

Učecnici u projektu:

7 korisničkih visokoškolskih institucija iz Zapadnog Balkana i 2 nevladine organizacije:

Univerzitet Crne Gore, koordinator projekta

Univerzitet “Adriatic”,  Crna Gora

Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Univerzitet u Bijeljini,  Bosna i Hercegovina

Univerzitet u Vlorii “Ismail Qemali”, Albanija

Univerzitet u Korči “Fan. S. Noli”, Albanija

Pedagoški centar Crne Gore

Organizacija amputiraca UDAS, Bosna i Hercegovina

5 zemalja iz EU i trećih zemalja uključenih u program:

Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Univerzitet u Konji, Turska

Univerzitet Madeira, Portugal

Univerzitet u Nikoziji, Kipar

Visoka škola za obrazovanje vaspitača i poslovnu informatiku – Sirmium, Sremska Mitrovica, Srbija

Institut za Zapadni Balkan/WEBIN, Srbija

Na vrh