BiH

Projekat BRAT -Sveobuhvatni prikaz prve projektne godine

Projekt BRAT osmišljen je s ciljem omogućavanja kulturne i obrazovne promjene za stanovništvo BiH utičući na njihovu otvorenost i spremnost za suživot sa izbjeglicama, migrantima i tražiocima azila.

U sklopu događaja u Tuzli biće predstavljeni izještaji o migracijskim tokovima od pojave Balkanske rute sa fokusom na maloljetna lica bez pratnje. Samo ih je u ovoj godini bilo 90, najviše iz Afganistana.

Biće riječi i o samom projektu i njegovoj implementaciji u tri kantona, Tuzlanski, Sarajevski i Unsko Sanski kanton.

Također u sklopu događaja biće predstavljena analiza istraživanja o stavovima našeg stanovništva prema migrantima i izbjeglicama.

Na vrh