Business

Programu osposobljavanja nezaposlenih osoba iz Tuzle za obavljanje jednostavnih poslova -pekar i konobar keteringa, objavljenih12.05.2023. godine

Grad Tuzla je danas, 12.05.2023. godine, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Tuzla, na službenoj web stranici: www.grad.tuzla.ba, objavio:

 

-Javni poziv za učešće u Programu osposobljavanja nezaposlenih osoba iz Tuzle za obavljanje jednostavnih poslova –pekar i

Javni poziv za učešće u Programu osposobljavanja nezaposlenih osoba iz Tuzle za obavljanje jednostavnih poslova – konobar keteringa.

 

Javni pozivi se realizuju u okviru Projekta „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“.

Projekat „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“, podržan je u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje- faza II (LEP II), koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).

Javni pozivi namijenjeni su nezaposlenim osobama sa prebivalištem na području grada Tuzle, koje se vode na evidenciji nezaposlenih osoba kod Biroa za zapošljavanje Tuzla, a koje žele da steknu znanja i sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova pekara ili konobara keteringa, za kojim postoji potreba na tržištu rada u gradu Tuzli.

Oba Javna poziva otvorena su za po 10 (deset) nezaposlenih osoba iz Tuzle.

 

Javni pozivi su objavljeni 12.05.2023. godine i ostaju otvoreni do popune predviđenog broja kandidata.

Prednost kod odabira prijavljenih kandidata u okviru ovog Javnog poziva imaju osobe koje su na dan prijave mlađe od 35 godina, te žene, a rangiranje kandidata će se izvršiti prema datumu i vremenu prijavljivanja na ovaj Javni poziv.

Više informacija o ovim Javnim pozivima nalazi se u tekstu Javnih poziva sa Prijavnim obrascima koji se mogu preuzeti na linku:

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv-za-strucno-osposobljavanje-ILO-pekar-april-2023-sa-ILO-coms.pdf,

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv-za-strucno-osposobljavanje-ILO-konobar-keteringa-maj-2023-sa-ILO-coms.pdf,

Dodatne informacije o ovim Javnim pozivima mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/37-380.

Na vrh