Aktuelno

Proglašeno stanje prirodne nesreće na prostoru tri mjesne zajednice u Tuzli

Jučer su, zbog obilnih kiša, mjesne zajednice Simin Han, Požarnica i dio mjesne zajednice Gornja Tuzla, zadesile poplave i klizišta. Prema izvještaju Službe civilne zaštite, koja je odmah u toku i nakon poplave intervenisala na terenu, razmjere poplave u ovim MZ su veće nego 2014. godine. Gradski Štab CZ Tuzla je donio zaključke da službe zaštite i spašavanja nastave sa aktivnostima na otklanjanju posljedica poplava i pomoći građanima i poslovnim subjektima, koja se, između ostalog, odnosi na  odvoz nanosa i krupnog otpada, dezinfekciju prostora i objekata, kao i što bržu sanaciju komulanih objekata na terenu i interventnu sanaciju klizišta.

Gradski Štab CZ je gradonačelniku Grada Tuzle predložio da proglasi stanje prirodne nesreće na prostoru pomenutih mjesnih zajednica, što je gradonačelnik i prihvatio, te donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na prostoru mjesnih zajednica Požarnica, Simin Han i Gornja Tuzla. Na današnjoj sjednici Gradskog Štaba CZ je konstatovano da je, pored već poduzetih mjera i nastavka aktivnosti na terenu,  potrebno što prije informisati građane o poduzetim mjerama i potrebi da se centralnoj Komisiji za procjenu šteta, pri Gradskom štabu CZ, na propisanom obrascu podnese prijava o šettama koje su građani i poslovni subjekti pretrpjeli.

 

Dana 28.07.2018.godine, gradonačelnik  Grada Tuzle, Jasmin Imamović, proglasio je stanje prirodne nesreće od poplava za područje tri mjesne zajednice: Simin Han, Požarnica i Gornja Tuzla. 

Pozivaju se građani ovih mjesnih zajednica da u prostorijama svojih mjesnih zajednica izvrše prijavu štete, popune propisane obrasce za štetu PRŠ, kako bi Komisija za procjenu šteta Grada Tuzle adekvatno popisala i izvršila uvid u stanje.

Gradski štab civilne zaštite Tuzla

Na vrh