Aktuelno

Procjene: Za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade “Soda So” potrebno oko 2,5 miliona KM

Vlada TK danas je prihvatila Izvještaj Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK o stanju sa okvirnom procjenom potrebnih sredstava za adaptaciju objekta „Soda So“ u Tuzli.

Kako se u ovom izvještaju navodi, ukupna šteta na predmetnoj nekretnini iznosi cca. 1.100.000,00 KM. Da bi se objekat doveo u funkcionalno stanje neophodno je uraditi projektnu dokumentaciju za što se procjenjuje da bi bilo potrebno izdvojiti cca. 70.000,00 KM.

Nakon toga, vrijednost izgradnje (rekonstrukcija i adaptacija) postojećeg objekta mogla bi se utvrditi nakon izrade i prezentacije Idejnog rješenja. Po mišljenju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, vrijednost radova bi mogla iznositi oko 2.400.000,00 KM.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da Vlada svake godine izdvaja značajna finansijska sredstva za najam poslovnih prostora u kojima rade kantonalne institucije, opravdano je razmišljati o rekonstrukciji ovog objekta u koji bi se mogao smjestiti značajan broj kantonalnih organa, a što bi posljedično značajno umanjilo sredstva koja bi se izdvajala za zakupe.

S tim u vezi danas je dogovoreno da se prvenstveno putem nadležne institucije izvrši procjena statičke stabilnosti i nosivosti objekta, a nakon toga pristupiti izradi Idejnog i Glavnog projekta za rekonstrukciju.

Podsjećamo, sredinom decembra, Kantonalnom pravobranilaštvu je dostavljeno rješenje kojim je dozvoljena uknjižba Tuzlanskog kantona, kao dvotrećinskog suvlasnika na ovom objektu.

Na vrh