Business

Privredna komora: Prezentacija projekta – Inovativna poslovna rješenja bazirana na digitalnim tehnologijama u malim i srednjim preduzećima

Kantonalna privredna komora Tuzla u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH poziva Vas na prezentaciju Inovativna poslovna rješenja bazirana na digitalnim tehnologijama u malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH koja se realizuje u sklopu projekta Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH. Prezentacija će se održati u četvrtak, 20.6.2019. godine u velikoj sali Kantonalne privredna komora Tuzla, Trg slobode bb, sa početkom u 11,oo sati. Učesnici će u okviru prezentacije imati priliku da se upoznaju sa planiranim aktivnostima projekta, te primjerima digitalnih rješenja iz BH poslovne prakse.

 

Primarni cilj projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“, koji se u ovoj fazi provodi od marta 2019. do septembra 2021. godine, je da obezbjedi podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH da unaprijede svoje inovacione kapacitete putem korištenja digitalnih tehnologija, a kroz aktivnosti koje će u MSP unaprijediti razumjevanje prilika koje proizilaze iz poslovnih inovacija baziranih na digitalnim rješenjima, unaprijediti raspoloživost odgovarajuće podrške za preduzeća u ovoj oblasti, te ojačati saradnju MSP sa donosiocima relevantnih politika, predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija. Uzimajući u obzir predočeni interes, kapacitete i potrebe MSP u ovoj oblasti, biće odabrano približno 200 preduzeća u BiH, sa kojima će se direktno sarađivati u provođenju aktivnosti projekta Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH. Nadamo se da će ova prezentacija, kao i aktivnosti koje će projekat Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH provoditi u narednom periodu u regiji Tuzla opravdati vaša očekivanja i osigurati vaš interes za učešće u projektnim aktivnostima.2

AGENDA

  • 10.30 – 11.00 Dolazak učesnika – kafa dobrodošlice
  • 11.00 – 11.10 Pozdravna obraćanja
  • 11.10 – 11.40 Prezentacija i diskusija projekta GIZ Innovation and Digitalisation in SMEs in Bosnia and Herzegovina/ Stanje digitalizacije u MSP u BiH
  • 11.40 – 12.45 Prezentacija i diskusija digitalnih rješenja u MSP u BiH (I,mel doo Lukavac, RPC Superfos Gračanica, InfoPuls/FARMOFIT )
  • 12.45-13.15 Njemački centar za robotiku (DKR Centar) prezentacija + zaključak
  • 13.15-14.00 Zakuska i osvježenje
  • 14.15-15.00 Posjeta DKR Centru i prezentacija industrijskih robota (opciono)

S obzirom na sve veću ulogu digitalne transformacije u privredi, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou, a u cilju podizanja efikasnosti poslovanja preduzeća, nadamo se da ćete prepoznati značaj ovog događaja i odazvati se našem pozivu.

Na vrh