Aktuelno

Pripreme za obilježavanje 40. susreta Krečana

U povodu priprema za obilježavanje 40 godina od osnivanja Udruženja građana “Kreka”, gradonačelnik Jasmin Imamović, u srijedu 14. februara, u Gradskoj upravi, sastao se sa predstavnicima ovog Udruženja.

Predstavnici Udruženja su upoznali gradonačelnika Imamovića sa prijedlogom programskih sadržaja, koje su planirali realizirati tokom cijele 2018. godine, te ga pozvali da bude počasni predsjednik Organizacionog odbora obilježavanja jubileja. Imajući u vidu specifično i veoma bogato kulturno historijsko naslijeđe ovog naselja, te činjenicu da se radi o jednom od najstarijih udruženja, koje djeluje u kontinuitetu i koje promovira sve najznačajnije vrijednosti kojima se i grad Tuzla ponosi, gradonačelnik je sa zadovoljstvom prihvatio da bude počasni predsjednik Organizacionog odbora.

Obilježavanje 40 godina od osnivanja UG “Kreka” je bio povod i za razgovor o realizaciji projekta izgradnje objekta “Partizan”, o uređenju sportskih terena, kao i nekih drugih infrastrukturnih zahvata na području MZ Kreka. Na sastanku je dogovoreno da se u ovoj godini izvrše sve pripreme za izradu glavnog projekta izgradnje Partizana, kako bi se mogla procijeniti vrijednost projekta, te na osnovu toga i planirati njegova realizacija. Pored toga, dogovoreno je i da nadležna gradska služba pristupi uređenju postojećeg sportskog terena, na kojem će se realizirati dio aktivnosti planiranih programom obilježavanja.

“Kreka ima specifično kulturno historijsko naslijeđe, bogato nasljedstvo vezano za radnički pokret, za sport, kulturu, zajednički život i očekujem da zajedno sa građanima, kroz dijalog, dođemo do što boljih ideja u valorizaciji tog naslijeđa, a sve u cilju promocije naših zajedničkih vrijednosti i stvaranja uvjeta za što ugodniji život građana u ovom naselju”, izjavio je gradonačelnik Imamović. Sastanku su, pored gradonačelnika, prisustvovali predstavnici Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ i Stručne službe za poslove gradonačelnika. U ime Udruženja građana Kreka, prisustvovali su Derviš Čičko, Miroslav Petrović, Milena Mićić-Mehmedagić i Esad Ibrišimović.

Na vrh