Politika

Priopćenje za javnost GO HDZ BIH Tuzla

Gradski odbor HDZ BiH Tuzla daje punu potporu nastojanju političkih predstavnika i nevladinih organizacija koje aktualiziraju problem načina izbora, nefunkcioniranja i neuvažavanja Savjeta mjesnih zajednica u Tuzli kao i upozorenja na ogormnu zanemarenost razvoja prigradskih područja.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla vijećnik HDZ BiH je glasovao “ZA” (10 vijećnika glasovalo) inicijativu da se u Tuzli konačno krene uređivati proces izbora i boljeg funkcioniranja mjesnih zajednica. Nažalost, ponovno nije bilo dovoljno hrabrosti vladajuće strukture predvođene SDP i neovisnih vijećnika da se započne sa uređenjem funkcioniranja mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH kako je to uređeno u većini drugih gradova i općina.

HDZ BiH je u više navrata upozoravao na izvan statutarno ponašanje gradskih vlasti kod načina izbora i imenovanja članova Savjeta mjesnih zajednica koje bi trebale imati puno značajniju ulogu u gradskoj politici.

Nažalost, uvijek se na takva upozorenja gledalo kao svojevrsni udar na vladajuće strukture i pokušalo tako važno pitanje svesti na priču o „podjeli grada“ i slično. Zbog činjenice da je za svaki grad pa tako i za Tuzlu od iznimne važnosti jačanje uloge Mjesne zajednice u kreiranju gradske politike, HDZ BiH će i dalje inzistirati kroz Gradsko vijeće da se konačno dogode statutarni izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica.

 

Tuzla, 30.svibnja 2024.godine

 

Odjel odnosa s javnošću GO HDZ BiH Tuzla

Na vrh