Tuzlanski kanton

Prijemom nastavnika na neodređeno vrijeme sistemski rješavati pitanja u obrazovanju

Priprema konkursa za prijem uposlenika u osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu, sa posebnim akcentom i sa ciljem prijema što većeg broja uposlenika na neodređeno vrijeme, bilo je fokus današnjeg radnog sastanka premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, predsjednika Skupštine TK Žarka Vujovića i ministra obrazovanja i nauke Ahmeda Omerovića sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. Osim pripreme konkursa danas je posebna pažnja posvećena i radu i funkcionisanju škola, sa osvrtom na sigurnosnu situaciju i aktivnosti koje predstoje u narednom periodu.

„Uvođenje više sistematičnosti u oblast obrazovanja je jedan od preduslova da se stvari iz korijena mijenjaju. Rješavanje statusnih pitanja i podizanje digniteta obrazovnih radnika je jedan od glavnih preduslova da se ti obrazovni radnici više posvete radu sa svojim učenicima i ove aktivnosti idu u tom smjeru“, rekao je predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović.

„Današnji sastanak je pokazatelj našeg opredjeljenja i naše javne politike. On je pokazatelj naše intencije da značajno unaprijedimo oblast obrazovanja. Prošla godina je bila rekordna i kada su u pitanju kapitalna ulaganja u oblast obrazovanja. Nažalost učenika je sve manje, a ulaganja u naše obrazovanje su sve veća i neka su, ali moramo imati i rezultate tih ulaganja. Mi danas obećavamo da ćemo u ovome biti istrajni, i, iako neki smatraju da je obrazovni sistem u TK znatno bolji nego u drugim sredinama, mi ga želimo i dalje značajno unaprijediti. U tom smislu, od direktora škola očekujem da nam budu partneri i da prilikom iskazivanja potreba u svojim školama budu objektivni i zatraže prijem uposlenika na neodređeno vrijeme gdje god je to opravdano. Nažalost prošle godine smo bili svjedoci i da određeni direktori nisu postupali u ovom smjeru, te se nadamo da ćemo tu pojavu ove godine iskorijeniti“, rekao je danas premijer Kantona Irfan Halilagić i najavio da će ove inicijative biti praćene i odgovarajućim Zaključcima Vlade TK.

Imajući u vidu da je Vlada Tuzlanskog kantona nedavno imenovala radnu grupu koja za zadatak ima da napravi analizu stanja i pripremi dokumente i akta s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama, ministar Omerović danas je pozvao direktore škola da sve svoje prijedloge, sugestije i dileme delegiraju navedenoj radnoj grupi, a sve sa ciljem da se stanje sistemski unaprijedi u najvećoj mogućoj mjeri.

„Stanje u oblasti obrazovanja moramo mijenjati sistemski i u što kraćem roku i zbog toga nam je potrebna sinergija svih kojih se ova tematika tiče. Radi se o vrlo složenoj situaciji na koju odgovor moramo ponuditi u što kraćem roku. Jedan od načina, između ostalih, jeste i statusno rješavanje uposlenika u oblastima obrazovanja. Odlučili smo, u skladu sa nedavno donesenim standardima i normativima, ove godine pokrenuti procedure da što veći broj uposlenika na ovogodišnjem konkursu primimo u radni odnos na neodređeno vrijeme. Time ćemo našim ljudima ponuditi perspektivu, pozvati ih da ostanu ovdje i da nastave raditi sa više elana, entuzijazma i želje u odgojnom i obrazovnom procesu“, rekao je ministar Omerović.

Predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja i odgoja TK Admir Terzić je posebno istaknuo da je Vlada, u saradnji sa sindikatima, donošenjem novih pedagoških standarda i normativa u značajnoj mjeri stvorila pretpostavke za trajno rješavanje prijema uposlenika u oblasti obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

„Od situacija kada su konkursi za prijem uposlenika u škole bili „događaj godine“ dolazimo u situaciju da trajno rješavamo statusna pitanja uposlenika u oblasti obrazovanja, a što je značajan iskorak i unaprjeđenje cjelokupne situacije u oblasti obrazovanja“, kazao je Terzić.

 

Na vrh