Prijem za organizatore otpora u Tuzli

12.05.2021. 


Prva Tuzlanska slavna brigada 16. će maja obilježiti  dvadesetdevet godina od dana formiranja. Bio je ovo povod da predstavnike prve formirane brigade u Armiji Republike Bosne i Hercegovine primi premijer Kantona Kadrija Hodžić.

Kako je istaknuo jedan od organizatora i prvi komandant Brigade Ekrem Šehović „odmah nakon odbrane Tuzle od agresora 15. maja 1992. godine na Brčanskoj Malti i pokušaja okupacije Tuzle na način kako je to prije toga učinjeno u mnogim gradovima širom BiH, već sutradan ustrojena je evidencija, formirana brigada, podijeljeno naoružanje i municija, te se krenulo u organiziranu borbu i odbranu šireg područja“.

Premijer Hodžić se zahvalio organizatorima otpora na svemu što su uradili da Tuzla bude i ostane slobodni teritorij, ali i što njeguju sjećanje na ovaj veoma važan dio historije Tuzle i sjeveroistočne Bosne.

„Priča o Prvoj Tuzlanskoj brigadi, koja je kasnije dobila i naziv slavna, je priča o Tuzli i građanskom otporu. Činjenica da je sastav brigade u vrijeme osnivanja održavao strukturu stanovništva, odnosno da su je činili su ga 70 % Bošnjaci, 18 %  Hrvati i 10 % Srbi i ostali pokazuje multietnički i svegrađanski otpor fašističkim idejama. To jedinstvo i multietničnost je upravo ono što će i kasnije obilježiti i obilježava Tuzlu i Tuzlanski kanton“, kazao je premijer Hodžić.

Danas je razgovarano i o planu izrade knjige – monografije Prve Tuzlanske brigade, kao i izradi spomen obilježja tuzlanskim brigadama, te je premijer Hodžić izrazio svoju i podršku Vlade TK ovim aktivnostima.

Podsjetimo Brigada je prošla slavan borbeni put na Majevici, Brčom, Gradačcu, Teočaku, Olovu, Kladnju, Sarajevu, Vozući, Ozrenu, a tuzlanske jedinice su sačuvale najveću slobodnu teritoriju i stvorile uslov za prihvat prognanog i raseljenog stanovništva.

Obilježavanje 29. godišnjice Brigade bit će upriličeno u nedjelju, 16.maja u 11.00 sati na Paša Bunaru u Tuzli, rečeno je danas.

Uz komandanta Šehovića, današnjem prijemu su nazočili i Slavko Peričević i Safet Husanović.

 BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!