Grad

Prije 26 godina objavljena prva publikacija o 15. maju 1992. u Tuzli

Prva publikacija o bici na Brčanskoj malti objavljena 1997. godine
Publikacija koju je 1997. godine uredio Fatmir Alispahić, a izdao Press centar Opštine Tuzla, sadrži prvo ozbiljnije publicističko sagledavanje historiografskih činjenica o bici na Brčanskoj malti 15. maja 1992. godine, kada je osujećen pokušaj okupacije Tuzle i kada su ostvarene pretpostavke za odbranu najveće slobodne teritorije u BiH.
Pored niza činjenica, saznajemo i da je prvo obilježavanje bitke na Brčanskoj malti održano naredne godine, 15. maja 1993., u vidu predstavljanja “Izvještaja o radu Predsjedništva Skupštine opštine Tuzla za period januar 1992. – april 1993.” Publikacija  sadrži sve referate koji su na svečanim sjednicama održani u naredne četiri godine, sve do 1997. godine kada je publikacija objavljena.
Publikacija ima 50 stranica, štampana je u hiljadu primjeraka i dijeljena besplatno.
Fatmir Alispahić
Na vrh