Tuzla

Prijave na četvrtu Školu političkog aktivizma su otvorene!

Omladinski pokret Revolt poziva mlade, aktiviste i aktivistice sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se pridruže Ljetnoj školi političkog aktivizma, sedmodnevnoj edukaciji koja za cilj ima podizanje nivoa političke pismenosti mladih i poticanje mladih na aktivno učešće u procesima donošenja odluka, a koja će biti održana u periodu 11-17. septembra u Tuzli.
Poziv je otvoren za sve koji/e ispunjavanju sljedeće uslove:
• Mlada osoba (17-30) iz Bosne i Hercegovine
• Mogućnost obaveznog prisustva na 80% predavanja u okviru Škole
• Otvorenost za aktivan rad i izvršavanje zadataka koji budu sastavni dio programa Škole.
Edukacija će tokom sedmodnevnog programa obraditi različite teme:
-civilno društvo i građanska hrabrost
-politička nauka, kompas i ideologije
-mediji u demokratiji
-izbori i izborni proces
-politička pismenost
-zelene i ekološke politike
-politička ekonomija.
Sve teme bit će prezentovane od strane iskusnih pojedinaca/ki i eksperata/kinja – profesori/ce, analitičari/ke, dugogodišnji/e aktivisti/ce – dajući konkretan uvid u najbitnije aspekte i praktičnu primjenu svake od tema.
Organizatori/ce snose troškove smještaja, hrane i prijevoza. Broj učesnika/ca je ograničen, a prijaviti se mogu putem linka: https://forms.gle/oqQae81YKJfd3vyQ8
Rok za prijavu je 14.08.2023. godine.
Za sva dodatna pitanja, učesnici se mogu obratiti na e-mail adresu: revolt.tuzla@gmail.com ili na broj telefona +38762355326.
Na vrh