Tuzlanski kanton

Prihvaćen Plan energijske efikasnosti na području TK za period 2022-2024.

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici prihvatila je Plan energijske efikasnosti na području tog kantona za period 2022-2024. godina.

Ovaj dokument urađen je u skladu sa Federalnim akcionim planom energijske efikasnosti (EEAPF 2019-2021), koji je pripremljen u skladu sa obavezama BiH iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH.

On, između ostalog, prikazuje mjere i ukupno planirane uštede finalne energije za Tuzlanski kanton. Navedene uštede su zbir ušteda koji se postiže realizacijom kantonalnih programa energijske efikasnosti i ušteda koje se događaju djelovanjem tržišta i drugih aktera.

-Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godina je predvidio uštede energije od 55.070,14 MWh koje su za 34 posto manje od ukupnih indikativnih ciljeva za TK. Najveći doprinos ovim uštedama daju mjere koje se odnose na toplotnu izolaciju vanjskog omotača, tehničke sisteme u objektima i unutrašnju rasvjetu u javnim objektima – saopćeno je nakon sjednice kantonalne vlade.

Realizacija planiranih mjera predviđenih ovim programom dovodi do uštede od 7.285,27 MWh, što je za 39 posto manje od indikativnih ciljeva. Također, doprinos uštedama je ostvaren i kroz program gdje se Vlada TK uključila da kroz sufinasiranje smanji zagađenje i potrošnju energije u porodičnim kućama u TK zamjenom postojećih kotlova na ugalj za kotlove na pelet, postavljanjem toplotnih pumpi za zagrijavanja objekata i postavljanjem termoizolacije na vanjsku ovojnicu objekata. Ova ušteda iznosi 3.739,00 MWh.

Uštede koje se planiraju ostvariti kroz djelovanje tržišta i drugih tržišnih aktera iznose 44.046 MWh i istovjetne su sa onima koje su predviđene indikativnim ciljevima. Ukupna finansijska sredstva predviđena za realizaciju Plana energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godina iznose 5.611.475,22 KM. Od ovog iznosa za realizaciju programa za povećanje energijske efikasnosti zgrada u sektoru javnih usluga, planirano je 3.733.475,22 KM.

Većina mjera u sklopu ovog programa, 36 od ukupno 65, realizirani će biti tokom tekuće 2022. godine. Od preostalih 29 projekata, njih 16 je planirano da budu realizirani u 2023., a njih 13 u 2024. godini, saopćeno je iz Vlade TK.


Komentari
Na vrh